Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęła działalność w 1948 roku. Współcześnie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, która realizuje swoje cele statutowe poprzez trzy placówki – w siedzibie głównej w Ożarowie Mazowieckim, Filii Nr 1 w Józefowie i Filii Nr 2 w Święcicach. Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych i wyspecjalizowany oddział dla dzieci. Pełni również funkcję powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu warszawskiego zachodniego i jako taka współtworzy sieć bibliotek publicznych w powiecie i województwie. W instytucji funkcjonuje elektroniczny system biblioteczny MATEUSZ, który umożliwia czytelnikom zdalny dostęp do katalogów i indywidualnego konta użytkownika.

 

biblioteka

 

 

Oprócz systematycznie aktualizowanego zbioru książek i multimediów placówki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu i urządzeń elektronicznych. Biblioteka stale poszerza swoją ofertę o nowe e-usługi:- od stycznia 2015 roku uruchomiona została Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA. Internauci - poprzez naszą stronę - mogą korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych. Polecamy zwłaszcza Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, której kolekcję wzbogacamy sukcesywnie o nasze regionalne cymelia, 
Wszystkie placówki biblioteczne są ważnym obszarem promocji kultury i dostępu do książek. Pełnią istotną rolę codziennej edukacji kulturalnej oraz wspierania systemu oświaty - prowadzone są tu lekcje biblioteczne, zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, warsztaty i kluby zainteresowań dla dorosłych i seniorów.  Oddziały biblioteczne - to miejsce spotkań lokalnej społeczności i rośnie ich rola w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego. Nasza instytucja wspólpracuje z lokalnymi i ponadlokalnymi organizacjami społecznymi budując partnerskie relacje w obywatelskiej wspólnocie.