Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Wolontariat

 

„Młodzi ludzie lubią angażować się w działania, podczas których mogą pokazać, że wiele potrafią i że wiele mogą od siebie dać nie oczekując nic w zamian.”

Wolontariuszka z jednego z gdańskich gimnazjów

 

„Każdy wariat kocha WOLONTARIAT :)„

Cytat z koszulki wolontariuszki „ATD Czwarty Świat”

 

Kto może zostać wolontariuszem Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim?

 

Każdy, kto czuje potrzebę bezpłatnego, dobrowolnego i świadomego działania na rzecz innych ludzi, wykraczającego poza więzi rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. Przypominamy, iż wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Do wolontariatu w Bibliotece szczególnie zapraszamy osoby lubiące książki i wykazujące pozytywne nastawienie do innych ludzi.

 

Co trzeba zrobić, aby rozpocząć wolontariat w Bibliotece?

 

Należy dokładnie poznać „Prawa i obowiązki Wolontariusza” oraz dostarczyć wypełniony „Kwestionariusz Wolontariusza” [format docx] [format pdf]

 

Ile czasu trwa wolontariat w Bibliotece?

 

Nabór i rozliczanie czasu pracy wolontariuszy określają ramy roku szkolnego. Nie ma ustalonego minimum, ani maksimum godzin do przepracowania. Praca jest dobrowolna i dostosowana do harmonogramu zajęć i obowiązków szkolnych i domowych. Z reguły wolontariusz spędza w Bibliotece 1 godzinę tygodniowo w terminie wcześniej uzgodnionym przez opiekuna wolontariatu z rodzicami.

 

Czy wolontariat jest punktowany na świadectwie?

 

Tak. Po zakończonym wolontariacie, przed zakończeniem roku szkolnego, wolontariusz otrzymuje zaświadczenie. W oparciu o nie wychowawca klasy na świadectwie dopisuje dwa punkty, które mogą zaważyć np. na przyjęciu do wymarzonego liceum.

 

W których placówkach mogą pracować wolontariusze?

 

Wolontariusze mogą pracować w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Oddziale dla Dzieci oraz Filii nr 1 w Józefowie.

 

Do kogo zgłosić się w sprawie wolontariatu?

 

Opiekunem wolontariatu w Bibliotece Głównej przy ul. Szkolnej 2 jest Ewa Sobieraj, Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania, Oddział dla Dzieci. Tel. 22 722 12 65 w. 24, e-mail: e.sobieraj@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.

 

Opiekunem wolontariatu w Filii nr 1 w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15 jest Wanda Orzechowska, Kierownik Filii. Tel. 22 292 60 22, e-mail: w.orzechowska@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.