Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Maria Wróbel

 

Maria Wróbel. Ur. 1936. Od 1939 mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, córka państwa Rogowskich, urzędników z Warszawy. Wieloletnia mieszkanka części gminy o nazwie Ożarów – Wieś. Wieloletnia wysoka urzędniczka Ministerstwa Kultury.

Spotkanie.
Z Panią Marią spotkałem się dzięki sołtysowi Ożarowa-Wsi, panu Ireneuszowi Wrzodakowi. Pan Sołtys mówi tak, „musi Pan porozmawiać z Panią Marią, to bardzo ciekawa osoba”. Myślę, że w ten sposób chciał ująć jej społeczne pochodzenie, co sama Pani Maria umiała zobrazować w swojej opowieści. Inteligencja w Ożarowie przed wojną to kilkanaście rodzin, które miały świadomość swojej odrębności i dlatego trzymały się razem, co dało pełną szczegółów opowieść sprzed lat o malowniczych, nietuzinkowych ożarowskich postaciach – lekarzach, prawnikach, fabrykantach.

 

Wywiad w całości - część 1.

Wywiad w całości - część 2.

 

Część 1.

 

1. Rodzice Marii Wróbel. Rogowscy. Historia osiedlenia w Ożarowie. Plac dziadków przed wojna.
2. Poznańska. Dawni sąsiedzi.
3. Relacja Rogowskich z miastem i Warszawą.
4. Sąsiedzi. Ojciec pisarzem dla sąsiadów.
5. Okupacja. Utrzymanie. Takze po 45-tym.
6. Powojnie. Dojazd do Warszawy.
7. Powojnie. Kariera ojca po AK. Studia Marii Wróbel.
8. Ożarowskie szkoły. Komplety Pani Dobek w Ołtarzewie.
9. Absolwenci kompletów Pani Dobek. Historia rodziny Tymów. Stanisław Tym.
10. Komplety. Codzienność nauczania u Pani Dobek.
11. Komplety po 4 klasie. Pani Barlińska. Dom na Witosa. Związki z Przybyszewskimi.
12. 4-6 klasa komplety Pani Barlińskiej.
13. Zdawanie do szkoły średniej. Ostatnia klasa w państwowej szkole.
14. Inteligenckie rodziny kontra szkolnictwo powojenne.
15. Pani Barlińska. Pani Dobek. Charakterystyka sylwetek.
16. Orłowscy i ich córki.
17. Inteligencja ożarowska, głosowania do Senatu w Ożarowie kontra Gołąbki.
18. Inteligenckie rodziny. Machlajdowie. Kamińscy, Orsikowie.
19. Doktor Rukuizo i dr Orsik.
20. Dom Sobolów na Kolejowej. Gabinet Rukuizo. Jadłodajnia dla Ożarowa.
21. Dr Wójcicki - Ołtarzew.
22. Wydatki na lekarzy. Jakość pracy dr Orsika.
23. Dom Pejkowiczów (dyr. WKD), ul. Mickiewicza, dom Szamowskich.
24. Wychowankowie dr Rukuizo. Dr Bokszański.
25. Matura w liceum Kołłątaja. Praca zawodowa. Instytucje ekonowmiczne PRL. Finansowanie oświaty i kultury.
26. Przetrzymywanie dokumentów Solidarności. Stosunek do Ministerstwa Finansów. Inflacja. Pieniądze na kulturę. Polityka kulturalna. Ocena kultury w PRL.
27. Dojazdy do pracy w Warszawie. Sklepy w Ożarowie, kłopoty z zakupami.
28. Życie Ożarowa i kontakt z Warszawą.
29. Kazimierz von Lurczyński. Malownicza postać miasteczka. Dandys, niebieski ptak, arystokrata, karciarz.
30. Hazardziści. Ksiądz Kozłowski, Lurczyński i utrata majątków.
31. Lesław i Dorota Szamowscy, malowiczna pani Szamowska, dom pełen skarbów, społecznica.
32. Hipisi u Szamowskiej. Anegdota rodzinna Szamowskich.
33. Profesor Olędzki, dom - dwór Ołtarzew, pracownicy naukowi SGGW, córki, sekretarka mikołajczyka.
34. Pawłowscy. Właściciele Umiastowa. Dokwaterowania.
35. Dokwaterowania do rodzinnego domu.
36. Pawłowski. Fabryka zapałek w Błoniu.
37. Dramat uwłaszczenia Kamińskich. Heroizm Kamińskich. Chevrolet.

 

Część 2.

 

1. Rodzina Weinertów. Niemieccy osadnicy. Duchnice. Jawczyce. Leibrand, Berne. Komplikacje wojenne.

2. Zapewnienia ojca, co do rozwoju miasta. Jakość ziemi.

3. Dworek i oryginalność pani Szczerbetko. Granica z Broniszami. Związek z Powiązkami.

4. Warszawiacy w każdym domu po powstaniu.

5. Sąsiedzi Leibrantowie i po wojnie Milejowie. Losy dzieci Leibrantów. Losy ożarowskich Niemców.

6. Gospodarstwo i rodzina - Iwaniccy.

7. Rodzina Perzów. Piotr Perz, jego siostra i mąż volksdeutsch. Armia Krajowa. Pruszków, getto.

8. Gospodarstwo - Ambroziewicz. Rzeź Woli i częściowe ocalenie. Ekshumacja. Losy córek. Szkółka Ambroziewiczów.

9. Tomaszewski - administrator Chevroleta. Bomba i koniec domu.

10. Państwo Wójcikowie. Losy synów. Lekarz psychiatra i zagłada szpitala Jana Bozego. Tragedia matki.

11. Sklep spożywczy Rapa, także osadnik niemiecki. Śmierć Rapa.

12. Kwiatkowscy.

13. Dom Gospodarstwo Lurczyńskiego. Glinki. Ogród.

14. Reicherowie. Zientarscy. Zaprzestanie dzialań wojennych. Powstanie 44. Wydarzenie w Ożarowie.

15. Wejście jeńców z powstania warszawskiego do Ożarowa. Bór - Komorowski, sztandary.

16. Ucieczki i ukrywanie się żolnierzy powstańców po ożarowskich domach. Pomoc ojca. Świerzak, komendant granatowej policji.

17. Ojciec odpowiedzalny za łączność w AK. Radiostacja na rampie i w domu.

18. Podpisanie zaprzestania dzialań wojennych - cd historii. Skład społeczny Ożarowa vs Gołąbki.

19. Dom Reicherów. Udział Reichera w AK. Kombatanctwo Pani Marii.

20. Gospodarstwo Zientarskich.

21. Los ożarowskich Zydów. Wywiezenie do getta. Sklep, dziewczynka Buba.

22. Olesiński - boznica (pomylka_ Bida z nedza). Podobieństwo domów. Historia Kraszewskiego architekta i murarza. Ołtarzew, Brwinów, Piastów, te same domy.

23. Południowa strona Poznańskiej i wyliczenie gospodarstw. Kabel, Chevrolet na ziemi od Pawłowskiego, ojca Wójciekowej i Iwanickiej.

24. Historia z domu Wróblów. Zolnierz AK wraca po swój skarb.