Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Edmund Kowalczyk

 

Edmund Kowalczyk. Urodzony w 1929 r. w Ołtarzewie. Syn kolejarza, robotnik Zakładów Kablowych na stanowisku ślusarza w wydziale mechanicznym i kierownik działu BHP. Członek Komisji Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej w tymże zakładzie.

 

Spotkanie.

Najżywszym fragmentem opowieści Pana Edmunda była wojna. Odciśnięta w jego wyobraźni tak, jak odciskała się pewnie ziemia, kiedy musieli się chronić w ołtarzewskich polach przed jakimś, przypadkowym ostrzałem i kiedy skakał z wozu, aby uniknąć wywózki do Niemiec w okolicach Zaborowa. To co odcisnęło się w jego pamięci ma w opowieści największą moc i zostaje w słuchaczu jak echo tamtych wydarzeń. Ilekroć się z tym spotykam, że to nie pokój i całe lata dostatku, ale właśnie te kilka żywych lat, które zaczęły dorosłe życie tych ludzi, jestem zdumiony, jak jedno pojęcie, kilka zdarzeń są w stanie nadać kształt całej reszcie.

 

Wywiad w całości.

 

1. Edmund Kowalczyk. Szkoła w Ołtarzewie - budynek Chudeckich. Szkoła szkolna.

2. Rodzice p. Edmunda. Tata - kolejarz. Bocznica do kabla. Szewc, Mama. Rodzina.

3. Wojsko. Lata 50te. WOP.

4. Lata przedwojenne. Zabawy w parku. Sąsiedzi. Koledzy.

5. Pierwszy kontakt z wojną. Naloty. Ołtarzew.

6. Nadejście frontu. Schronienie u Pallotynów. Ostrzał wobec autora opowieści i jego ojca.

7. Wywózka ludzi od Pallotynów przed Bitwą Ołtarzewską. Ucieczka jeńca. Właściciel furmanki i konia.

8. Handel. Wojna - po wojnie.

9. Okupacja. Wybuch powstania. Własowcy odpoczywają w Ołtarzewie.

10. Schronienie rannych powstańców - budynek Popławskiego. Ołtarzew.

11. Nadejście frontu radzieckiego. Roboty przeciwpancerne, wywózki do Niemiec. Ucieczka przed Niemcami.

12. Bitwa Ołtarzewska. Wizyta żołnierzy polskich. Ranni

13. Ożarów - Ołtarzew. Wielkości i powstanie.

14. Szkoła powszechna podczas okupacji. Gimnazjum. Losy powojenne.

15. Wejście Rosjan. Czolgi z Ożarowa. Nagonka na Niemców. Ratowanie własowców.

16. Nastroje po wyzwoleniu. Opowieść brata. Zmiany własności. Aresztowanie inteligencji.

17. Co robic po wojnie? Życiowe wybory. Praca w Kablu.

18. Praca w kablu po wojnie.

19. Kabel. Ilość pracownikow. Dojeżdzający. Budowa osiedla.

20. Partia w zakładzie pracy.

21. Kabel. Brok - ośrodek wczasowy. Prace społeczne. Wyjazdy.

22. Kabel. Zjednoczenie Przemysłu Kablowego. Przekształcenia finansowe. Elektrim.

23. Kabel. Strajk w 2002. Postać nowego właściciela. Planowane zniszczenie.

24. Kabel. Nastroje po zamknięciu zakładu.

25. Kabel. Wspomnienie zakładu i pracowników. Pochody 1-majowe.

26. Robotnicy jako najważniejsza grupa PRL. Odgruzowywanie Warszawy.

27. Kabel. Sprawy społeczne. Budynek wypoczynkowy w Krynicy. Domki w Kłębowie na Mazurach. Dźwirzyno nad morzem.

28. Kabel. Kolonie letnie.

29. Ożarów jako miasto. Zmiana wyglądu. Dawne zakłady pracy.

30. Mafia pruszkowsko-ożarowska. Szef mafii Perszing i jego goście.

31. Ożarów dzisiaj. Ocena. Wspomnienia zakładów pracy. Przyjezdni.