Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Tadeusz Zgutka

 

Tadeusz Zgutka. Mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego od lat 60 tych. Hutnik, wieloletni kierownik w ożarowskiej Hucie Szkła, inicjator założenia filii filii krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Człowiek troszczący się o pamięć po hucie, zbierający druki i pisma z nią związane, które obecnie przechowywane są w Domu Kultury „Uśmiech”.

 

Spotkanie.

Kiedy pierwszy raz zadzwoniłem do Pana Tadeusza Zgutki, jeszcze przez telefon zaczął zasypywać mnie informacjami, jakby długo czekał na moment, aby o tym opowiedzieć. Mówił o kineskopach do telewizorów, które były robione w ożarowskiej hucie, o oddziale wyższej szkoły, który założyli na potrzeby hutników w Ożarowie, musiałem mu przerwać, aby poprosić o spotkanie. Podobnie już na spotkaniu nie wiedziałem, jak prosić o żywą rozmowę, kiedy Pan Tadeusz przygotowany zawczasu, wyciągnął spisaną historię Huty. Dopiero po chwili złapaliśmy moment, aby zwyczajnie porozmawiać. Czułem, że jedne pytania unoszą mojego rozmówcę, inne zniechęcają, ale wiedziałem, że na jednym spotkaniu się nie skończy. Niecały tydzień później, kiedy przyklejałem biblioteczne plakaty do słupów w Ożarowie, natknąłem się na klepsydrę z nazwiskiem mojego rozmówcy i zrozumiałem, dlaczego nie odbiera telefonu.

 

Wywiad w całości.

 

1. Tadeusz Zgutka. Relacja z 16 maja 2000 związana uroczystościami 100lecia huty.

2. Historia huty w skrócie. Od 1907 do likwidacji.

3. Założyciel huty. Kazimierz Kamiński. Działalność.

4. Lata 60. Osiedlenie w Ożarowie. Praca

5. Hutnicy ożarowscy

6. Huta. Organizacja pracy i asortyment.

7. Huta. Odbiorcy. Export.

8. Huta. Dzień pracy. Zespół roboczy.

9. Huta. Wyroby. Zastosowanie. Telewizory, radia.

10. Huta. Likwidacja zakładu. Sprawa Róży Luksemburg

11. Huta. Wspomnienie po Kamińskim.

12. Huta. Strajk przed wojną.1936 r. Związki Zawodowe

13. Huta jako zakład socjalistyczny

14. Ludzie przyjezdni. Budowa bloków dla robotników

15. Huta. Likwidacja. Losy ludzi.

16. Huta. Współpraca z gminą. Pieniądze

17. Huta. Poczucie wspólnoty, wyjazdy, ośrodek wczasowy.

18. Huta i Kabel. Chłoporobotnicy

19. Filia Akademii Górniczo-hutniczej w Ozarowie.

20. Huta. Surowce do produkcji.

21. Huta. Wyzwania produkcyjne. Chemiczne i manualne. Ryby.

22. Huta ożarowska w porównaniu do hut w Polsce

23. Huta. Projektowanie wyrobów.

24. Gablota w hucie. Wspólne przeglądanie