Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Miejsca pamięci

Skwer w Parku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim


Głaz upamiętniający zawarcie układu o zakończeniu działań wojennych w Warszawie po 63 dniach Powstania Warszawskiego w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim.

 

 

2 października 2014 roku w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim odbyły się uroczystości upamiętniające  zakończenie Powstania Warszawskiego. Do parku przylega  Dworek Reicherów przy ulicy Poniatowskiego, gdzie doszło do podpisania 70 lat temu układu o zaprzestaniu  działań wojennych w Warszawie. Aby upamietnić to wydarzenie władze miasta i powiatu, przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta  i środowisk kombatanckich odsłonili tablicę pamiątkową umieszczoną na okazałaym głazie na skwerze przy ul. Poniatowskiego w alejce sąsiadującej z dworem.

 

 

park miejski

miejsca pamici 2

miejsca pamici 3