Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Powiat Warszawski Zachodni – monografia albumowa

plakat-pwz
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego zachodniego, we współpracy ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego przygotowała publikację okolicznościową poświęconą obszarowi podległemu administracji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z niedawnym jubileuszem piętnastolecia samorządu. Jest to wydana w formacie 297 x 210 mm, zawierająca piękne, kolorowe fotografie, albumowa monografia po tytułem „Powiat warszawski zachodni”, która prezentuje unikatowy wizerunek Powiatu.
Książka przypomina, że Powiat Warszawski Zachodni jako jednostka samorządu terytorialnego powstał w wyniku wielkiej reformy administracyjnej Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku i został stworzony z siedmiu gmin o podobnej wspólnocie interesów i dróg rozwoju w celu zbudowania strategii regionalnej i silniejszej reprezentacji interesów mieszkańców. Jego specyfiką jest to, że od początku swojego istnienia musiał zmierzyć się z konstrukcją swoich struktur bez oparcia w postaci istniejącej w przeszłości wspólnej dla gmin tradycji samorządowej drugiego szczebla. Naturalnym sprzymierzeńcem w tworzeniu nowego samorządu okazały się uwarunkowania geopolityczne - niezwykle bogata historia z licznymi śladami przeszłości, które istnieją w postaci wielu pomników i miejsc historii, oraz budząca się lokalna tożsamość mieszkańców.
Monografia daje przekrojowy obraz historii w pigułce ziem wchodzących w skład obszaru administracyjnego powiatu, jego tła historycznego, gospodarczego rozwoju regionu, mocnych stron w postaci atutów środowiskowych, architektonicznych i instytucjonalnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych z uwzględnieniem postaci wywodzących się z terenu powiatu. Perspektywa piętnastu lat funkcjonowania sprzyja przekazaniu istotnych informacji o ważnych inicjatywach, ale także o ludziach, bez których te przedsięwzięcia nie byłyby możliwe.
Tekst został opracowany przez zespół redakcyjny pod kierunkiem wicestarosty Pawła Białeckiego. Zdjęcia zamieszczone w monografii pochodzą z Archiwum Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wydawnictwo objęła merytoryczną opieką Elżbieta Paderewska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Skład i opracowanie graficzne jest dziełem Ewy Strulak, druk i oprawę wykonała firma Print-Pol w Komorowie a wydawcą jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. Publikacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Książka jest kompendium informacji opatrzonym licznymi ilustracjami bogatego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Publikację uzupełniają dodatki takie jak kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatu Warszawskiego Zachodniego, skład Zarządów i Rad Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ujęciu historycznym i współcześnie, wykaz nagród i wyróżnień oraz bibliografia regionalna. Walor estetyczny publikacji wzmacnia albumowe wydanie na kredowym papierze.
Książka - dostępna w Bibliotece Publicznej oraz w Starostwie – wydana została również w formie elektronicznej.

Poniżej link do publikacji

https://drive.google.com/file/d/0B9_voWzWhR0MbndwUXBTY2RfNVE/view?pli=1