Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Maria Wróbel

 

Maria Wróbel. Ur. 1936. Od 1939 mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego, córka państwa Rogowskich, urzędników z Warszawy. Wieloletnia mieszkanka części gminy o nazwie Ożarów – Wieś. Wieloletnia wysoka urzędniczka Ministerstwa Kultury.

Spotkanie.
Z Panią Marią spotkałem się dzięki sołtysowi Ożarowa-Wsi, panu Ireneuszowi Wrzodakowi. Pan Sołtys mówi tak, „musi Pan porozmawiać z Panią Marią, to bardzo ciekawa osoba”. Myślę, że w ten sposób chciał ująć jej społeczne pochodzenie, co sama Pani Maria umiała zobrazować w swojej opowieści. Inteligencja w Ożarowie przed wojną to kilkanaście rodzin, które miały świadomość swojej odrębności i dlatego trzymały się razem, co dało pełną szczegółów opowieść sprzed lat o malowniczych, nietuzinkowych ożarowskich postaciach – lekarzach, prawnikach, fabrykantach.

 

1. Rodzice Marii Wróbel. Rogowscy. Historia osiedlenia w Ożarowie. Plac dziadków przed wojna.
2. Poznańska. Dawni sąsiedzi.
3. Relacja Rogowskich z miastem i Warszawą.
4. Sąsiedzi. Ojciec pisarzem dla sąsiadów.
5. Okupacja. Utrzymanie. Takze po 45-tym.
6. Powojnie. Dojazd do Warszawy.
7. Powojnie. Kariera ojca po AK. Studia Marii Wróbel.
8. Ożarowskie szkoły. Komplety Pani Dobek w Ołtarzewie.
9. Absolwenci kompletów Pani Dobek. Historia rodziny Tymów. Stanisław Tym.
10. Komplety. Codzienność nauczania u Pani Dobek.
11. Komplety po 4 klasie. Pani Barlińska. Dom na Witosa. Związki z Przybyszewskimi.
12. 4-6 klasa komplety Pani Barlińskiej.
13. Zdawanie do szkoły średniej. Ostatnia klasa w państwowej szkole.
14. Inteligenckie rodziny kontra szkolnictwo powojenne.
15. Pani Barlińska. Pani Dobek. Charakterystyka sylwetek.
16. Orłowscy i ich córki.
17. Inteligencja ożarowska, głosowania do Senatu w Ożarowie kontra Gołąbki.
18. Inteligenckie rodziny. Machlajdowie. Kamińscy, Orsikowie.
19. Doktor Rukuizo i dr Orsik.
20. Dom Sobolów na Kolejowej. Gabinet Rukuizo. Jadłodajnia dla Ożarowa.
21. Dr Wójcicki - Ołtarzew.
22. Wydatki na lekarzy. Jakość pracy dr Orsika.
23. Dom Pejkowiczów (dyr. WKD), ul. Mickiewicza, dom Szamowskich.
24. Wychowankowie dr Rukuizo. Dr Bokszański.
25. Matura w liceum Kołłątaja. Praca zawodowa. Instytucje ekonowmiczne PRL. Finansowanie oświaty i kultury.
26. Przetrzymywanie dokumentów Solidarności. Stosunek do Ministerstwa Finansów. Inflacja. Pieniądze na kulturę. Polityka kulturalna. Ocena kultury w PRL.
27. Dojazdy do pracy w Warszawie. Sklepy w Ożarowie, kłopoty z zakupami.
28. Życie Ożarowa i kontakt z Warszawą.
29. Kazimierz von Lurczyński. Malownicza postać miasteczka. Dandys, niebieski ptak, arystokrata, karciarz.
30. Hazardziści. Ksiądz Kozłowski, Lurczyński i utrata majątków.
31. Lesław i Dorota Szamowscy, malowiczna pani Szamowska, dom pełen skarbów, społecznica.
32. Hipisi u Szamowskiej. Anegdota rodzinna Szamowskich.
33. Profesor Olędzki, dom - dwór Ołtarzew, pracownicy naukowi SGGW, córki, sekretarka mikołajczyka.
34. Pawłowscy. Właściciele Umiastowa. Dokwaterowania.
35. Dokwaterowania do rodzinnego domu.
36. Pawłowski. Fabryka zapałek w Błoniu.
37. Dramat uwłaszczenia Kamińskich. Heroizm Kamińskich. Chevrolet.