Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim przejęła zadania biblioteki powiatowej na mocy porozumienia zawartego między samorządami szczebla powiatowego i gminnego, które zostało podpisane 15.12.2008 przez Burmistrza Kazimierza Stachurskiego i Zarząd Powiatu w osobach Starosty Jana Żychlińskiego i Wicestarosty Leszka Tokarczyka. Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego obejmuje nadzorem merytorycznym 7 Gminnych Bibliotek Publicznych i ich 10 filii.

 

Sieć Biblioteczna Powiatu:

  1. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim z 2 filiami w Józefowie i Święcicach.

  2. Biblioteka Publiczna Gminy Błonie z 4 filiami w Bieniewicach, Radzikowie, Górnej Wsi i Passie.

  3. Biblioteka Publiczna w Łomiankach z 2 filiami w Dziekanowie Nowym i Dąbrowie.

  4. Biblioteka Publiczna Gminy Leszno i jej 2 filie w Zaborowie i Czarnowie.

  5. Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie.

  6. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.

  7. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

 

Struktura organizacyjna BP dla PWZ:

p.o. Dyrektora - Wojciech Albiński
Instruktor - Ewa Krupa