Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Publikacje PRB

Publikacje PRBW ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek wydawane są ulotki, broszury, poradniki i inne materiały, informujące o  Programie i prezentujące działalność bibliotek publicznych w Polsce. Poradniki dla bibliotekarzyBiblioteka - dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek
Poradnik dla osób planujących lub prowadzących prace inwestycyjne (budowa, rozbudowa, remont, modernizacja) w budynkach bibliotek publicznych.
 


Poradnik "Jak wybrać sprzęt komputerowy dla użytkowników biblioteki?"
W poradniku zostały zebrane najważniejsze informacje oraz niezbędna wiedza techniczna o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu. 

 


Praktyczny przewodnik po bezpłatnym systemie oznakowania dla bibliotek, powstały w ramach projektu "kierunek: biblioteka".

 
  
Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany
broszura wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), zawiera porady i wskazówki dotyczące aranżacji przestrzeni w bibliotekach.


Meble w bibliotece. Małe różnice, duże znaczenie
broszura stanowiąca kontynuację poradnika "Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany", przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP)

 

 
Projekt fotografia
broszura przedstawiająca ciekawe projekty związane z fotografią, zrealizowane nie tylko przez biblioteki.   "Biblioteki w Internecie - audyt użyteczności serwisów bibliotecznych"
  


"Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko..."
 

 
Podręcznik dla lokalnego opiekuna projektu "Twoje strony, mocne strony" 


"Zostań cybernawigatorem w bibliotece! Rekomendacje dla bibliotek organizujących zajęcia edukacyjne z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych"
Publikacja podsumowująca projekt "Informacja dla obywateli. Cybernawigatorzy w bibliotekach", realizowany przez biblioteki, których przedstawiciele brali udział w wizycie studyjnej w USA, zorganizowanej przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.Podręczniki do szkoleń dla bibliotekarzy 
Podręcznik "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" (.pdf)
Podręcznik został przygotowany jako materiał towarzyszący szkoleniom "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" prowadzonym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Więcej informacji o szkoleniach "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?". 
Podręcznik "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo" (.pdf)
Podręcznik poświęcony prowadzeniu rzecznictwa w bibliotekach i na rzecz bibliotek. Treści multimedialne podręcznika są dostępne na stronie poświęconej rzecznictwu w bibliotekach, w zakładce "Podręcznik".


 

Podręcznik "Planowanie pracy biblioteki" (.pdf)
Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w cyklu szkoleniowym "Planowanie rozwoju biblioteki"

w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  
"Technologie informacyjne w bibliotece" część I - podręcznik (.pdf)
Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach komputerowych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 


"Technologie informacyjne w bibliotece"część II - zadania praktyczne (.pdf)
Zestaw zadań praktycznych dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach 
komputerowychw ramach Programu Rozwoju Bibliotek 


"Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych" (.pdf)
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"


 

"Informacje lokalne - jak je zbierać i upowszechniać" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka" 


 

"Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"


 

"Miejsce dla obywateli: e-administracja" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"


 

"Miejsce promocji kultury" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"


"Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"
 


"Miejsce dla młodych" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"


 "Multimedia i nowoczesna komunikacja" (.pdf) 
Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"Informatory dla bibliotek i samorządówDołącz do Programu Rozwoju Bibliotek.
Informator dla bibliotek opracowany w związku z rekrutacją do III rundy PRB.

 


Infrastruktura społeczna w nowoczesnej gminie.
Informator dla bibliotek opracowany w związku z rekrutacją do III rundy PRB.  


Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek. Informator dla bibliotek.
broszura informacyjna o rekrutacji do drugiej rundy Programu, wydana w styczniu 2011 roku.
 Aktywna gmina. Aktywna społeczność. Budujmy partnerstwa na poziomie lokalnym.
broszura informacyjna o rekrutacji do drugiej rundy Programu, skierowana do przedstawicieli samorządów, wydana w styczniu 2011 roku
 

 
Zbliżenia
broszura pokazująca grono osób zaangażowanych w Program Rozwoju Bibliotek, wydana w czerwcu 2010 roku.
 Program Rozwoju Bibliotek
broszura wydana z okazji inauguracji Programu 23 kwietnia 2009 roku.   
Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania
ulotka prezentująca rozmaite działania prowadzone przez biblioteki publiczne w całej Polsce.


 

 
Program Rozwoju Bibliotek. Informator dla bibliotek i samorządów
broszura informacyjna o rekrutacji do pierwszej rundy Programu, wydana w kwietniu 2009 roku.Inne publikacje
Scenariusze przyszłości bibliotek
 


"Sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce w 2011 roku. Raport z badań"
Raport przygotowany przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy w czerwcu 2011 roku.


"Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich. Raport z badań terenowych"
Raport przygotowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w lipcu 2011 roku. 


Publikacje interaktywne, mashupy


"Po co Polakom biblioteki?" - mashup do raportu po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek

Raport "Po co Polakom biblioteki?", opracowany po trzech latach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, prezentuje korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy małych miejscowości korzystający z bibliotek publicznych. Raport pokazuje także, w jakich celach biblioteki są wykorzystywane. Publikacji towarzyszy mashup prezentujący wybrane dane z raportu.


"Biblioteka z wizją. Propozycja działania biblioteki w małej miejscowości".

Publikacja zawiera zbiór pomysłów, które można wykorzystać przy planowaniu rozwoju bibliotek w małych miejscowościach. Zapraszamy całe środowisko bibliotekarskie, a także inne osoby zainteresowane kwestiami bibliotecznymi, do współkształtowania „Biblioteki z wizją”. Zachęcamy do komentowania, wyrażania opinii oraz proponowania własnych przykładów działań bibliotek.