Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Dyskusyjny Klub Książki

OGŁOSZENIE - PRACA W ODDZIALE DLA DZIECI


Fot. Marcin Dudek

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Jeśli jesteś zainteresowan/a/y pracą z Czytelnikiem, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do dnia 20 stycznia 2019 roku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

- posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, animacja kulturalna)

- znajomości literatury

- biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych

- komunikatywności

- kreatywności oraz pasji w działaniu

- bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole

- wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

 

Mile widziane:

- doświadczenie pedagogiczne

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych

 

Ze swojej strony oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- pełny wymiar czasu pracy

- wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania

- świadczenia socjalne

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki".

 

- oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

 

Elżbieta Paderewska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim
7.01.2019 r.