Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Bibliografia

Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej


 SKMBT C20316022515200

Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej / [Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Władysław Smoleński aut.].

Pruszków: [2015].

94(438)

 

Praca z zakresu historii administracji. W treści opisuje pięć wieków (począwszy od wieku XIV) życia społeczno-gospodarczego oraz strukturę narodowościową i kulturalną szlachty mazowieckiej. Czytelnik odnajdzie w publikacji opis osadnictwa w ziemiach mazowieckich kresowych; ziemi wiskiej, łomżyńskiej, nurskiej, liwskiej, ciechanowskiej i zawskrzyńskiej. Zapozna się z panującymi wówczas obyczajami i prawem fiskalnym tego obszaru. Autor publikacji szeroko ujął tematykę przemian ustrojowych w ujęciu chronologicznym oraz problematykę militarną tego okresu. Ciekawym badawczo obszarem jest problematyka emigracyjna oraz jej przyczyny w dobie nowożytnej. Książka zawiera tabelę książąt mazowieckich od XIV wieku.

 http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=8291&from=publication