Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Polecane

Z Ożarowa do Lamsdorf - wystawa w Starostwie PWZ


2 października obchodziliśmy rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego. Właśnie tego dnia, w 1944  r. w dworku Reicherów w Ożarowie Mazowieckim podpisano „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”. Na mocy dokumentu powstańcy stawali się jeńcami wojennymi, korzystającymi z praw konwencji genewskiej. Wcześniej strona niemiecka uznawała ich za bandytów, których nie chroni żadne prawo.

Wielu powstańców po wyjściu ze stolicy trafiło do obozu przejściowego, który powstał w Fabryce Kabli w Ożarowie Mazowieckim. Przez obóz ten przeszło ponad 11,5 tys. żołnierzy Powstania Warszawskiego. Największą grupę, około 6 tys. osób, wśród nich ponad 1 tys. kobiet, wysłano z Ożarowa do obozu jenieckiego Stalag 344 Lamsdorf (Łambinowice).

Dziś obóz przejściowy w Ożarowie Mazowieckim upamiętnia głaz znajdujący się przed siedzibą Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 2 października br. przed pomnikiem delegacja przedstawicieli Zarządu Powiatu, upamiętniając dawne wydarzenia, złożyła okolicznościowy wieniec. Na I piętrze gmachu Starostwa otwarto także wystawę dotyczącą obozów w Lamsdorf  pt. „Muzeum w Miejscu Pamięci”. Wystawę otworzyli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Marcin Łada wiceprezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, który sprowadził ekspozycję do Starostwa z sal Sejmu RP. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli m.in.: Wicestarosta Paweł Białecki, Skarbnik Powiatu Elżbieta Łazowska, pracownicy Starostwa i zaproszeni goście. Wystawa będzie prezentowana w Starostwie do końca października br. i jest otwarta dla osób zainteresowanych.

Wystawa poświęcona jest Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu oraz  Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ekspozycja opowiada historię przestrzeni, która była podczas II wojny światowej świadkiem funkcjonowania jednego z największych w Europie jenieckich kompleksów obozowych Wehrmachtu- stalagów Lamsdorf. Tu przetrzymywani byli zarówno żołnierze Wojska Polskiego, którzy trafili do niewoli jesienią 1939 r. jak i żołnierze AK, wielu z nich wysłano także z Lamsdorf  do innych obozów, ponieważ ośrodek pełnił również rolę obozu przejściowego dla tej grupy. Naukowcy szacują, że w Lamsdorf przetrzymywanych było kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy. Przebywali tu także żołnierze radziccy ok. 200 tys. (40 tys. zmarło), a także żołnierze francuscy i inni z tzw. koalicji antyhitlerowskiej. Historia obozów w Lamsdorf sięga znacznie wcześniej niż czasy II wojny światowej. Internowano tu także jeńców z czasów wojny francusko-pruskiej, a później jeńców z państw ententy, którzy przebywali tu w latach 1914-1919.

Dla mieszkańców naszego powiatu interesujące jest to, że obóz w Lamsdorf ściśle związany jest z Ożarowem Mazowieckim, połączyła je bowiem tragiczna droga naszych bohaterów- droga do polskiej wolności. W gronie jeńców (powstańców) znaleźli się m.in.: rotmistrz Witold Pilecki, wybitni historycy: prof. Aleksander Gieysztor i prof. Witold Kula, reżyser Leon Schiller, scenarzysta Jerzy Stefan Stawiński, aktor Zdzisław Maklakiewicz, literaci Miron Białoszewski i Roman Bratny. Wcześniej przez Lamsdorf przeszedł także pierwszy męczennik II wojny światowej, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Muzeum w Miejscu Pamięci”. Wystawa otrzymała Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej twórcami są: Dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu Violetta Rezler-Wasielewska (tekst), Sławoj Dubiel (zdjęcia), Jacek Jędrzejowski (tłumaczenie), Aleksandra Domka-Kordek (redakcja), Marek Krajewski (projekt graficzny).

 

Tekst za Powiat Warszawski Zachodni

 

Oprac. MŁ