Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

O bibliotece

Dzieje Filii nr 1 w Józefowie


Dzieje Filii nr 1 W JÓZEFOWIE (DAwniej FILIA Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Płochocinie) 

 
Artykuł napisany w  czerwcu 2008 roku na podstawie wspomnień Wandy Orzechowskiej, wieloletniej kierowniczki placówki.
 

Biblioteka w Płochocinie powstała w 1971 roku. Początkowo mieściła się w budynku po Kółku Rolniczym we wsi Płochocin. Kierowniczką biblioteki była pani Krystyna Kowalska.

W roku 1977 placówkę ulokowano w piwnicy stołówki SHR Wolica. Pani Krystyna prowadziła ją aż do 1983 roku. Potem pracujący tam bibliotekarze zmieniali się bardzo często -  pracowali tam pani Anna Radomska, pan Krzysztof Ziółkowski, pan Leszek Piastowicz i pani Marta Włoszak.

W 1986 roku w bibliotece podjęła pracę pani Wanda Orzechowska.  Do dzisiaj przez minione dwadzieścia dwa lata, prowadzi tę placówkę przechodząc wraz z nią różne koleje losu.

Warunki pracy w tej piwnicznej izbie były bardzo złe. W latach 1996 - 2002 zaprzestano ogrzewania budynku. Przestała działać stara kanalizacja. Zimno i brak sanitariatów ogromnie utrudniały funkcjonowanie biblioteki. Z kolei wiosną i jesienią dochodziło do zalewania piwnicy, co groziło bezpieczeństwu zbiorów bibliotecznych, sprzętu i ludzi, jednak biblioteka nigdy nie została zamknięta. Zarówno bibliotekarka jak i czytelnicy przetrwali te lata. Potrzeba obcowania z książkami, wymiany informacji o lekturach, spotkań ludzi w bibliotece była tak wielka, że placówka oparła się likwidacji. Przy pomocy ówczesnych władz znaleziono nowe lokum. Przeniesiono bibliotekę do budynku po starej szkole podstawowej, a potem szkole dla niepełnosprawnych w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15. Niestety, znowu do piwnicy!

Dzięki staraniom burmistrza Kazimierza Stachurskiego i Rady Miejskiej Ożarowa  przeprowadzono remont i adaptację budynku na potrzeby kulturalne mieszkańców Józefowa, Płochocina i okolicznych wsi. Biblioteka otrzymała lokal na parterze. Po dwunastu latach mogła wreszcie wyjść z podziemia.

Od kwietnia wita czytelników  jasnymi, przestronnymi i czystymi pomieszczeniami, w których na nowiutkich regałach różnorodne książki z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych stoją w zdyscyplinowanych rzędach – poezja, dramat, beletrystyka polska i obca, encyklopedie, słowniki, kompendia wiedzy, podręczne informatory i  literatura popularnonaukowa uporządkowana według poszczególnych działów nauki…

Wreszcie jest tak, jak powinno być w bibliotece – widno, czysto, przytulnie i z klimatem do pracy umysłowej. Estetycznie.

Czytelnicy mają do dyspozycji stoliki i  wygodne krzesła. Przygotowane są stanowiska do pracy z komputerem, ponieważ dosłownie za chwilę w bibliotece będzie podłączony Internet i sukcesywnie, komputery.

Księgozbiór jest w zasadzie stary, ale będzie systematycznie unowocześniany i wzbogacany o nowe pozycje. Na razie na zakup nowości dla biblioteki jest przeznaczone trzy tysiące złotych rocznie. Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach  ten zasób będzie się powiększał i  wzrastał.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Józefowa, Wolicy, Płochocina i okolic do korzystania z wypożyczalni i czytelni. Każdy znajdzie dla siebie dobrą książkę – dorośli i dzieci. Z czasem będzie też można wypożyczyć jakiś ulubiony miesięcznik.

Po trudnych kolejach losu filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w Płochocinie z siedzibą w Józefowie znalazła odpowiednią ostoję. Zapraszamy wszystkich miłośników książki do odwiedzin.