Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Powiatowy Dzień Bibliotekarza świętowany jest w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Bibliotece Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2016 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w PWZ była ówczesna instruktor powiatowa Ewa Bojarowska.

PDB to święto wszystkich Bibliotekarzy oraz osób pracujących w bibliotekach publicznych. To także okazja do podsumowania pracy i osiągnięć zawodowych bibliotekarzy, jak również podsumowania rocznej działalności bibliotek PWZ.

Relacje

2022

18 maja 2022 roku świętowaliśmy VI Powiatowy Dzień Bibliotekarza, zamykający obchody Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem: Biblioteka – świat w jednym miejscu.

Podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza przyznane zostały 2 honorowe tytuły Lidera Promocji Czytelnictwa PWZ 2021, w kategoriach: Całokształt Działalności – Pawłowi Białeckiemu, Prezesowi Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz Osobowość Roku – Ewie Pawlak, Zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. W dowód zasług wręczono statuetki Pchły Szachrajki, autorstwa Pawła Pietrusińskiego. Serdecznie gratulujemy!!!

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był również okazją do podsumowania działalności bibliotek publicznych PWZ w 2021 roku, którą przedstawiła Ewa Krupa, instruktor powiatowy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. Zaszczycili nas swoją obecnością, m.in.: Pani Kamila Nowak, Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Ewelina Degowska, Sekretarz Powiatu, która odczytała życzenia od Pana Wicestarosty PWZ Wojciecha Białasa, Pan Romuald Reszka, etatowy członek Zarządu PWZ, Pan Leszek Tokarczyk, radny, pan Witold Malarowski, Przewodniczący Rady PWZ, Pan Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, zastępca burmistrza, Pan Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz gmin naszego powiatu, Pan Zenon Reszka, Burmistrz Błonia, Pani dr inż. Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Kampinos, Pani Katarzyna Sońta, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, dyrektorzy jednostek samorządowych gminy Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń, Pani dr Agnieszka Strojek, wicedyrektor BP m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy bibliotek publicznych z Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna, a przede wszystkim bohaterowie dnia – dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych PWZ z: Błonia, Izabelina, Kampinosu, Leszna, Łomianek, Starych Babic i Ożarowa Mazowieckiego.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność, piękne życzenia i kwiaty!

Dziękujemy firmom, które wsparły nas w organizacji spotkania: MCC Mazurkas, Platon, Colibers, Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bronisze, Zakładowi Kamieniarskiemu Grobex, Cukierni Ożarowskiej, Cukierni Jancewicz. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła firma STANSAT. Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się w reprezentacyjnych przestrzeniach MCC Mazurkas.

Wydarzenie uświetnił koncert duetu skrzypcowego Queens of Violin, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

2019

15 maja 2019 r. obchodziliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza. To wyjątkowe święto, wciąż unikatowe w świecie bibliotekarskim, zorganizowała Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na uroczystość przybyli goście z całego powiatu: przedstawiciele Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władze i przedstawiciele władz samorządowych gminy Izabelin, Kampinos, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych PWZ, przedstawiciele innych instytucji kultury oraz osoby zaprzyjaźnione z ożarowską biblioteką. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego i Władysław Teofil Bartoszewski, którzy w imieniu Marszałka Adama Struzika odczytali list gratulacyjny i złożyli życzenia bibliotekarzom naszego powiatu.

Największą niespodzianką tegorocznego Powiatowego Dnia Bibliotekarza, utrzymywaną w tajemnicy do ostatniej chwili, był przyznany po raz pierwszy honorowy tytuł Lidera Promocji Czytelnictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, za wyróżniające się działania kulturalne i podejmowane akcje czytelnicze oraz osiągnięcia w rozwoju i upowszechnianiu czytelnictwa na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego. Lidera wytypowano w trzech kategoriach: Osoba roku (Małgorzata Konopka, dyrektor GBP w Izabelinie), Instytucja roku (BP Gminy Leszno), Całokształt działalności (Elżbieta Paderewska, wieloletni dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteki Powiatowej dla PWZ). Każdy nagrodzony otrzymał wyjątkową statuetkę Pchły Szachrajki, autorstwa artysty rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego, będącej odwzorowaniem pomnika znajdującego się w Błoniu. Laureatów wyłoniła Kapituła w składzie: Członek Zarządu PWZ, Instruktor Biblioteki Powiatowej dla PWZ, Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteki Powiatowej dla PWZ. Więcej: http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/nagroda-im-pchly-szachrajki/

Podczas powiatowego święta nie zabrakło także chwil wzruszeń i refleksji, zwłaszcza że tegoroczna uroczystość zbiegła się ze zmianą na stanowisku dyrektora BP w Ożarowie Mazowieckim. Dotychczasową dyrektor Elżbietę Paderewską zastąpił na tym stanowisku, od 1 maja, Wojciech Albiński. Słowa uznania wobec pracy i osoby pani dyrektor popłynęły ze strony dyrektorów bibliotek publicznych powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawicieli władz i dotychczasowych podwładnych. Dziękowano za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i otwartość, za entuzjazm i ogromną pasję z jaką kierowała biblioteką, dbając o jej rozwój. Podkreślano również zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa w regionie oraz radość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z  dyrektorami i bibliotekarzami placówek bibliotecznych w powiecie.

Kolejnym punktem uroczystości było omówienie działalności bibliotek publicznych PWZ za rok 2018, którą przedstawiła Ewa Krupa, instruktor biblioteki powiatowej. Opowiedziała o osiągnięciach i szerokiej działalności kulturalnej każdej biblioteki, podkreślając ogrom pracy i wyzwania współczesnego bibliotekarza. Wskazała również problemy, z jakimi zmagają się bibliotekarze w swoich placówkach bibliotecznych w powiecie warszawskim zachodnim. Uhonorowaniem ich ciężkiej i wieloletniej pracy było wręczenie pięciu bibliotekarkom dyplomów honorowych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Na zakończenie części oficjalnej przekazano dyrektorom dwóch bibliotek – BP Gminy Stare Babice oraz BP Gminy Leszno – listy gratulacyjne z okazji 70-lecia działalności ich placówek.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza zakończył niepowtarzalny koncert zespołu Plateau Mistrzowie słowa: Grechuta, Cohen, Jackowski, który zaczarował, wzruszył i rozbawił publiczność zgromadzoną w ożarowskiej bibliotece. Ten akustyczny i nastrojowy koncert, z dużą dawką humoru i autoironii, był prawdziwą ucztą duchową, na której nie zabrakło nieśmiertelnych utworów takich jak Dni, których nie znamyOprócz błękitnego nieba, czy Wiosna, ach to ty.

Po koncercie goście zostali zaproszeni na poczęstunek serwowany przez MCC Mazurkas Catering i dofinansowany przez MCC Mazurkas Conference Centre and Hotel.

Oprac. Ewa Krupa

2018
2017

W Tygodniu Bibliotek, jako Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza dla gmin: Błonie, Izabelin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Gościliśmy bibliotekarzy z większości tych gmin, jak i samorządowych włodarzy organizujących ich pracę – radnych, przedstawicieli zarządów gmin i Starostę Jana Żychlińskiego.

Gratulowaliśmy bibliotekom, które osiągnęły najlepsze wyniki – pod względem liczby czytelników, wielkosci księgozbioru i zakupów nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców  – tu zdecydowanie wyróżnia się Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, której Czytelnikom i prowadzącym ją Bibliotekarzom jeszcze raz serdeczne gratulujemy. Podobne gratulacje i wdzięczność wyraziliśmy wobec Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach – Pani Grażyny Kozińskiej, która wciąż od lat, wyznacza standardy pracy bibliotekarza, a biblioteka przez nią kierowana niezmiennie utrzymuje najwyższy wskaźnik wypożyczeń w powiecie warszawskim zachodnim.

Ale to część oficjalna. W nieoficjalnej zjawił się Wojciech Gęsicki, jak sam siebie nazywa, wrażliwy bard i przy otwartych nie tylko dla bibliotekarzy drzwiach przedstawił nam swój recital. Dziękujemy!

2016

9 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Spotkaniem tym zainaugurowaliśmy obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które w całej Polsce odbywają się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Celem tak sformulowanego hasła jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości przez Elżbietę Paderewską – Dyrektora Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, głos zabrał Starosta Jan Żychliński, który podziękował bibliotekarzom za ciężką, czasem mało zauważalną, ale ważną pracę oraz złożył życzenia z okazji bibliotekarskiego święta. Starosta wspomniał również o trudnej sytuacji polskiego czytelnictwa, o nowych mediach w bibliotekach i o zmieniającej się roli współczesnego bibliotekarza.

Ważną dziedziną działalności bibliotek publicznych w powiecie są Dyskusyjne Kluby Książki, dlatego też kolejnym punktem programu były prezentacje ich dokonań. Bibliotekarki miały okazję, aby podzielić się doświadczeniami, wymienić obserwacjami i wyciągnąć na przyszłość wnioski z dotychczasowej pracy. O swoich Klubach mówiły: Bożena Sulik (Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Leszno), Grażyna Kozińska (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach), Małgorzata Konopka (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie) oraz Ewa Sobieraj (Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim).

Dzień Bibliotekarza był dobrym dniem nie tylko do świętowania sukcesów zawodowych, ale i do pochwalenia się swoimi pasjami i zamiłowaniami. Służyć temu ma wystawa „Bibliotekarz po godzinach”, której pomysłodawczynią jest Ewa Bojarowska – Instruktor Biblioteki Publicznej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ekspozycja, którą czytelnicy oglądać będą mogli przez najbliższy tydzień pokazuje pracowników bibliotek jako wspaniałych ogrodników, malarzy, hobbystów, ciekawych świata podróżników. W prezentowanych profilach możemy zobaczyć bibliotekarzy nietuzinkowych, daleko odbiegających od stereotypu zakurzonej, szarej myszki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i świętowanie z nami, zapraszamy do udziału w pozostałych atrakcjach Tygodnia Bibliotek.

Skip to content