Publikowanie książek

W Statucie Biblioteki istnieje zapis o popularyzacji wiedzy o regionie. Najlepiej popularyzuje się wiedzę o regionie poprzez książki (zwłaszcza w bibliotece). Dlatego, jeśli uważasz, że zebrałeś/aś materiały, które są w stanie zachować dla pamięci innych fakty, zdarzenia lub historie z Gminy Ożarów Mazowiecki (lub Powiatu Warszawskiego Zachodniego), zapraszamy do kontaktu.

Mamy rosnące doświadczenie w wydawaniu książek dziecięcych we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (np. wydawnictwo FK Olesiejuk), ilustratorami i podmiotami działającymi na terenie Gminy – grupami gimnazjalistów, kołami gospodyń wiejskich, etc.

Pracujemy też z książką dla dorosłych. Wraz z paniami Barbarą Mierzwą i Ewą Hrynczyszyn przygotowujemy do druku monografię osady w Józefowie, przed nami kilka innych ciekawych projektów.

Śmiało – jeśli masz coś do druku, co jest w stanie wzmocnić nasze więzi, zapraszamy!  Tu link do naszych wydawnictw.

Skip to content