Biblioteka BLISKO Czytelnika

BIBLIOTEKA BLISKO CZYTELNIKA

Biblioteka
Publiczna w Ożarowie Mazowieckim znalazła się w gronie Beneficjentów III naboru
programu dotacyjnego BLISKO, otrzymując najwyższą liczbę punktów spośród
mazowieckich bibliotek i dotację w wysokości 115 100,00 zł.

Decyzję
o przyznaniu dofinansowań na realizację dwuletnich projektów najwyżej
ocenionych w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Narodowe
Centrum Kultury, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie
gratulujemy wszystkim 47 Bibliotekom wyłonionym w konkursie.

Celem
realizacji zadań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka |
Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest wzmocnienie
roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną
działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego
czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Już
wkrótce rozpoczniemy działania związane z naszym projektem pn. „Biblioteka
BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”, wśród których znajdą się m.in.
konferencja jubileuszowa z okazji 75-lecia ożarowskiej Biblioteki oraz liczne
warsztaty i spotkania dla mieszkańców. W roku 2024 planujemy także
przeprowadzenie konkursu na lokalne inicjatywy zgłaszane oddolnie – przez
Stowarzyszenia, Fundacje i Ożarowian. Szczegółowe informacje zamieszczać
będziemy na podstronie projektu na www Biblioteki.

Jednocześnie
zachęcamy do wysłuchania podcastu „Czytaj z nami”, przygotowanego przez Radio
dla Ciebie RDC wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Gościem odcinka była
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim Anita Nowińska, która
opowiedziała słuchaczom o planach Biblioteki związanych z przyznanym
dofinansowaniem.

Składamy
serdeczne podziękowania Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi,
dzięki którego życzliwości Biblioteka Publiczna spełniła warunki formalne
umożliwiające udział w projekcie, a także naszym Partnerom, którzy wyrazili
chęć uczestniczenia w BLISKO: Domowi Kultury „Uśmiech”, Fundacji „Nasz
Macierzysz”, Kołu Gospodyń Wiejskich w Piotrkówku Małym „Galimatjas”, Klubowi
Sportowemu „Ożarowianka” i 22 Ożarowskiej Drużynie Harcerskiej.

Czekamy
na zgłoszenia kolejnych partnerów chętnych do udziału w projekcie.

Anita Nowińska

Skip to content