Takie były początki

Wystawa pamiątek związanych z Józefowem „Takie były początki”. 

Z rozmów przy ladzie bibliotecznej zrodził się pomysł utworzenia w Filii nr 1 kolekcji poświęconej historii osady. Zaapelowano do mieszkańców i sympatyków o podzielenie się swoimi pamiątkami dotyczącymi starego Józefowa. Odpowiedź przerosła oczekiwania. Przez kilka miesięcy skanowaliśmy i opisywaliśmy przyniesione przez mieszkańców z domowych archiwów stare zdjęcia, legitymacje, dokumenty. Prowadziliśmy mnóstwo rozmów nt. dawnych dziejów naszej miejscowości. Zgromadzony materiał niósł ze sobą taki ładunek emocji, wiedzy i wzruszeń, że nie mogliśmy zostawić go tylko dla siebie. Postanowiliśmy zorganizować wystawę. Wyłoniła się grupa osób, która chciała dzielić się swoją pasją i wiedzą o historii małej ojczyzny z innymi. 

Kuratorami wystawy zostali: panie Ewa Hrynczyszyn, Barbara Mierzwa i pan Tadeusz Żurawski.

 
 

Wernisaż zorganizowany 19 maja 2019 r zgromadził liczną widownię. 

Na tematycznych planszach mogliśmy podziwiać dawny Józefów: cukrownię, mieszkańców, ich codzienność i czas świąteczny. 

W dzieje Józefowa wpisuje się również mocno historia naszej Filii nr 1 . Wernisaż odbył się w 68 rocznicę powstania  placówki. O jej burzliwych dziejach w prezentacji pt. „Byłam tutaj na chwilę” opowiedziała wieloletnia kierownik placówki pani Wanda Orzechowska. Na uroczystość przybyła również pani Monika Dziedzic kierownik filii w latach 2017-2018.

 
Skip to content