Regulaminy

Statut

Uchwała nr LXXI/665/23 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, z dnia 26 października 2023 r., w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim oraz zmiany w Statucie
(zmiany w statucie).

Uchwała nr LXXI/657/23 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, z dnia 21 września 2023 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
(zmiany w statucie).

Uchwała nr LXII/634/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
(pełna wersja Statutu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim).

Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia dla osoby pełnoletniej

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dla osoby niepełnoletniej

Załącznik nr 3 – Cennik usług i opłat Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 4 – Regulamin CWPN ACADEMICA

Załącznik nr 5 – Regulamin wypożyczania CZYTAK PLUS

Załącznik nr 6 – Regulamin newslettera Biblioteki

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Regulamin wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych  Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Informacja RODO o zasadach przetwarzania danych na stronie facebook’a Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Klauzula informacyjna dot. korzystania z formularzy kontaktowych

Skip to content