Biblioteki cyfrowe

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA – http://dlibra.karta.org.pl/dlibra

Federacja Bibliotek Cyfrowych – https://fbc.pionier.net.pl/

KSIĘGOZBIÓR WIRTUALNY FEDERACJI „FIDES” – https://digital.fides.org.pl/dlibra

  mbc – Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa – http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

NINATEKA – https://ninateka.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

POLONA – https://polona.pl/

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej – https://literat.ug.edu.pl/autors.htm

Wolne Lektury – https://wolnelektury.pl/

Zbiory archiwalne online – https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Skip to content