Ożarowskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Skład Zarządu Ożarowskiego Koła PTB

Przewodnicząca – Monika Dziedzic koloptb@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz – Ewa Pawlak e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Skarbnik – Anita Nowińska a.nowinska@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

__________________________

Kontakt

Nasza siedziba mieści się przy Bibliotece Publicznej im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2

tel. /22/ 722 12 65

e-mail: koloptb@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Działalność

Aktualnie prowadzone są działania organizacyjne, mające formę spotkań online i stacjonarnych.

Spotkanie inauguracyjne Koła, 28 listopada 2023 r.

Na zdjęciu (od lewej): Agnieszka Chamera-Nowak, Anita Nowińska, Monika Dziedzic, Ewa Bojarowska, Małgorzata Malejka i Ewa Pawlak.

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne http://www.biblioterapiatow.pl/

Jak zostać członkiem PTB?

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zrzesza pełnoletnich miłośników książek, zajmujących się propagowaniem idei czytelnictwa i zainteresowanych terapeutyczną rolą literatury. Żeby zostać członkiem PTB należy złożyć wypełnioną deklarację w najbliższym miejsca zamieszkania Kole PTB. Zarząd wybranego Oddziału zawiadamia kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek. Formularz deklaracji można pobrać poniżej:

http://www.biblioterapiatow.pl/images/Deklaracja/ptb_deklaracja_n.pdf

Składka członkowska w 2024 r.  wynosi 50,00 zł rocznie. Wpłat można dokonywać w Kole, PTB, którego jest się członkiem, u Skarbnika PTB lub bezpośrednio na konto:

POLSKIE  TOWARZYSTWO BIBLIOTERAPEUTYCZNE
50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2
PKO S.A. Oddział 2
11 1020 5242 0000 2002 0138 5038

Członkowie Towarzystwa mają niepowtarzalną okazję spotykania się w gronie osób zainteresowanych problematyką terapeutycznej funkcji literatury, korzystania z wiedzy autorytetów w tej dziedzinie, wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, by potem wdrożyć je w swojej pracy biblioterapeutycznej.

Skip to content