Zapytaj bibliotekarza

O nowoczesnych bibliotekach mówi się, że pełnią funkcje informacyjne – to jest pośredniczą między potrzebami lokalnej społeczności a wiedzą zebraną w bazach danych. 

Tu w Ożarowie, może nie jesteśmy wybitnymi specjalistami, to jest brokerami informacji, ale na każde państwa pytanie – gdzie szukać informacji w konkretnej sprawie, odpowiemy. 

Proszę pisać: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl – dzwonić lub zwyczajnie pytać przy ladzie.

Skip to content