Jak działa książkomat

W maju 2023 roku, na ulicach Ożarowa Mazowieckiego, stanęły dwa książkomaty:

Nr 1 przy dworcu PKP na ulicy Kolejowej,

Nr 2 przy ulicy Floriana 8.

Książkomaty są urządzeniami, dzięki którym Czytelnik może samodzielnie:

 • odebrać pozycje zarezerwowane / zamówione z katalogu Biblioteki,
 • zwrócić pozycje wypożyczone wcześniej ze zbiorów Biblioteki.

Oba ożarowskie książkomaty obsługują obecnie zbiory Biblioteki głównej przy ul. Szkolnej 2 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży).

Wszystkie czynności dokonywane w książkomatach wymagają użycia karty bibliotecznej, którą należy zeskanować czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik obsługuje także zdjęcia kodów kreskowych kart oraz karty wgrane do aplikacji, należy zwrócić jednak uwagę, aby wyświetlacz telefonu ustawiony był na najwyższy poziom jasności.

Panel administracyjny wykorzystywany jest wyłącznie przez pracowników Biblioteki, z drukarki pokwitowań Czytelnik korzysta opcjonalnie po zakończeniu operacji zwrotu.

ZWROT  WYPOŻYCZONYCH  POZYCJI

Aby dokonać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy na dotykowym ekranie wybrać opcję ZWROT, następnie czytnikiem kodów kreskowych zeskanować kod kreskowy znajdujący się na karcie bibliotecznej. System pozwala także na ręczne wpisanie numeru PIN, znajdującego się na karcie pod kodem kreskowym (druga część zapisu, po kreskach).

Kolejne czynności przy zwrocie to:

 1. Zeskanowanie bibliotecznego kodu kreskowego książki tym samym czytnikiem kodów kreskowych. Uwaga! Kod biblioteczny znajduję się z przodu okładki, zawiera informację o tym, że książka / płyta / gra pochodzi z Wypożyczalni lub Oddziału dla dzieci. Nie skanujemy kodów wydawniczych, które znajdują się na ostatniej stronie okładki.
 2. Wybór skrytki na ekranie dotykowym.
 3. Włożenie książki / płyty / gry do wybranej skrytki.
 4. Zamknięcie skrytki.
 5. Wydruk pokwitowania (nie jest obowiązkowy, Czytelnik sam wybiera na ekranie czy chce wydrukować potwierdzenie zwrotu). Wydruk nie jest możliwy po powrocie do ekranu startowego.
 6. Zakończenie zwrotu – powrót na ekranie dotykowym do głównego menu.

W przypadku zwrotu więcej niż 1 pozycji, czynności 1-4 powtarzamy. System sam zaproponuje Czytelnikowi skrytkę, do której włożone zostały poprzednie zwroty.

ODBIÓR  POZYCJI  ZAMÓWIONYCH / ZAREZERWOWANYCH

Z KATALOGU  BIBLIOTEKI

Książkomaty realizują usługi:

 • Zamówienia – usługa dostępna po zamknięciu Biblioteki, dotyczy pozycji znajdujących się na bibliotecznych półkach. Realizacja zamówień następuje w następnym dniu roboczym w godz. 12.00-16.00.
 • Rezerwacji – usługa dostępna 24/7, dotyczy pozycji wypożyczonych przez innych Czytelników. Realizacja rezerwacji następuje w następnym dniu roboczym po powrocie danej pozycji do Biblioteki, w godz. 12.00-16.00.

Kolejne czynności związane z odbiorem zamówień / rezerwacji to:

 1. Zamówienie / rezerwacja z systemu bibliotecznego na www Biblioteki (opcja dostępna po zalogowaniu, instrukcja poniżej) – wybór książki / płyty / gry z Wypożyczalni dla Dorosłych lub Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.
 2. Po uzyskaniu informacji w systemie w koncie Czytelnika w zakładce Rezerwacje Zamówienia udajemy się do wcześniej wybranego książkomatu.
 3. Na ekranie dotykowym należy wybrać funkcję ODBIÓR.
 4. Po zbliżeniu karty czytelnika do czytnika kodów kreskowych otwiera się skrytka, w której znajdują się zbiory zamówione / zarezerwowane przez Czytelnika.
 5. Wyjęcie zamówionych / zarezerwowanych pozycji.
 6. Zamknięcie skrytki.
 7. Zakończenie odbioru – powrót na ekranie dotykowym do głównego menu.

W przypadku zamówienia / rezerwacji więcej niż trzech pozycji system otworzy więcej niż 1 skrytkę.

Aby dokonać zamówienia / rezerwacji Czytelnik loguje się na swoje indywidualne konto w zakładce STREFA CZYTELNIKA / TWOJE KONTO / ZALOGUJ SIĘ

https://ozarow.serwer.biblio.com.pl/logowanie_konto.php

Do zalogowania potrzebne są liczby znajdujące się na karcie bibliotecznej pod kodem kreskowym. Pierwsza, sześciocyfrowa, jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 — 222233334. Numer karty to 11, PIN – 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

1. Zamówienia przez Internet pozycji znajdujących się na bibliotecznych półkach (funkcja dostępna po zalogowaniu):

W dniach i godzinach, gdy wszystkie placówki Biblioteki są nieczynne, mogą Państwo zamawiać pozycje dostępne w danej chwili do wypożyczenia. W tym celu należy przejść do  katalogu właściwej placówki, odszukać pożądaną pozycję i nacisnąć klawisz ZAMÓW, postępując dalej według wskazań systemu.

Usługa zamawiania do książkomatów dostępna jest tylko dla zbiorów Biblioteki głównej w Ożarowie Mazowieckim (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szkolna 2).

W polu SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ, ZAREZERWUJ (ZAMÓW) widzimy informację o tym, ile egzemplarzy jest dostępnych, obok aktywna jest funkcja zamówienia. Warto pamiętać, że zamówioną / zarezerwowaną pozycję należy odebrać w wybranym wcześniej książkomacie, do którego dokonali Państwo zamówienia / rezerwacji.

Informacja o zrealizowaniu zamówienia / rezerwacji i terminie odbioru widoczna jest w zakładce Rezerwacje Zamówienia w koncie Czytelnika (po zalogowaniu).

2. Rezerwacja przez Internet pozycji aktualnie wypożyczonych (funkcja dostępna po zalogowaniu):

Jeżeli wszystkie egzemplarze poszukiwanego tytułu zostały wypożyczone, możemy dokonać rezerwacji. W tym celu musimy przejść do właściwego katalogu, odszukać pożądaną pozycję i nacisnąć klawisz WIĘCEJ (u dołu strony), potem REZERWUJ, postępując dalej według wskazań systemu.

Gdy inny Czytelnik dokonał już rezerwacji można ustawić się w kolejce oczekujących. Długość kolejki do jednej pozycji nie może przekroczyć 5 osób. Jeżeli Biblioteka dysponuje np. 2 egzemplarzami danego tytułu, maksymalna liczba rezerwacji wynosi 10 (2×5).

Od maja 2023 r., dzięki tej funkcji, możliwe jest także rezerwowanie zbiorów do dwóch książkomatów znajdujących się przy Dworcu PKP i na ul. Floriana. Usługa ta dostępna jest tylko dla zbiorów Biblioteki głównej w Ożarowie Mazowieckim (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szkolna 2). Po wyborze opcji REZERWUJ pojawia się pole wyboru miejsca odbioru, wraz z mapą lokalizacji książkomatów (analogicznie, jak w przypadku zamówień). Wybór miejsca odbioru rezerwacji oznaczono w instrukcji kolorem czerwonym.

W polu ZOBACZ SZCZEGÓŁY widzimy informację o tym czy pozycja jest wypożyczona / dostępna. Przy pozycjach wypożyczonych (niebieska buźka) ilość osób oczekujących w kolejce rezerwacji jest także widoczna w systemie, oznaczono ją kolorem niebieskim.

Rezerwację potwierdzamy przyciskiem REZERWUJĘ.

Informacja o zrealizowaniu zamówienia / rezerwacji i terminie odbioru widoczna jest w zakładce Rezerwacje Zamówienia w koncie Czytelnika (po zalogowaniu).

Podstawowym źródłem informacji o postępach w realizacji zamówienia i rezerwacji do odbioru w Bibliotece lub książkomacie jest  konto Czytelnika na www (funkcja dostępna po zalogowaniu).
Skip to content