Jak działa książkomat

W maju 2023 roku, na ulicach Ożarowa Mazowieckiego, stanęły dwa ksiązkomaty: Nr 1 przy dworcu PKP na ulicy Kolejowej i Nr 2 przy ulicy Floriana 8.

Książkomaty są urządzeniami, dzięki którym Czytelnik może samodzielnie:

  • odebrać pozycje zarezerwowane / zamówione z katalogu Biblioteki,
  • zwrócić pozycje wypożyczone wcześniej ze zbiorów Biblioteki.

Oba ożarowskie książkomaty obsługują obecnie zbiory Biblioteki głównej przy ul. Szkolnej 2 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży).

Wszystkie czynności dokonywane w książkomatach wymagają użycia karty bibliotecznej, którą należy zeskanować czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik obsługuje także zdjęcia kodów kreskowych kart oraz karty wgrane do aplikacji, należy zwrócić jednak uwagę, aby wyświetlacz telefonu ustawiony był na najwyższy poziom jasności.

Panel administracyjny wykorzystywany jest wyłącznie przez pracowników Biblioteki, z drukarki pokwitowań Czytelnik korzysta opcjonalnie po zakończeniu operacji zwrotu.

ZWROT  WYPOŻYCZONYCH  POZYCJI

Aby dokonać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy na dotykowym ekranie wybrać opcję ZWROT, następnie czytnikiem kodów kreskowych zeskanować kod kreskowy znajdujący się na karcie bibliotecznej. System pozwala także na ręczne wpisanie numeru PIN, znajdującego się na karcie pod kodem kreskowym (druga część zapisu, po kreskach).

Kolejne czynności to:

  1. Zeskanowanie bibliotecznego kodu kreskowego książki tym samym czytnikiem kodów kreskowych. Uwaga! Kod biblioteczny znajduję się z przodu okładki, zawiera informację o tym, że książka / płyta / gra pochodzi z Wypożyczalni lub Oddziału dla dzieci. Nie skanujemy kodów wydawniczych, które znajdują się na ostatniej stronie okładki.
  2. Wybór skrytki na ekranie dotykowym.
  3. Włożenie książki / płyty / gry do wybranej skrytki.
  4. Zamknięcie skrytki.
  5. Wydruk pokwitowania (nie jest obowiązkowy, Czytelnik sam wybiera na ekranie czy chce wydrukować potwierdzenie zwrotu). Wydruk nie jest możliwy po powrocie do ekranu startowego.
  6. Zakończenie zwrotu – powrót na ekranie dotykowym do głównego menu.

W przypadku zwrotu więcej niż 1 pozycji, czynności 1-4 powtarzamy. System sam zaproponuje Czytelnikowi skrytkę, do której włożone zostały poprzednie zwroty.

ODBIÓR  POZYCJI  ZAMÓWIONYCH / ZAREZERWOWANYCH

Z KATALOGU  BIBLIOTEKI

Książkomaty realizują usługi:

  • Zamówienia – usługa dostępna po zamknięciu Biblioteki, dotyczy pozycji znajdujących się na bibliotecznych półkach. Realizacja zamówień następuje w następnym dniu roboczym w godz. 12.00-16.00.
  • Rezerwacji – usługa dostępna 24/7, dotyczy pozycji wypożyczonych przez innych Czytelników. Realizacja rezerwacji następuje w następnym dniu roboczym po powrocie danej pozycji do Biblioteki, w godz. 12.00-16.00.

Aby dokonać zamówienia / rezerwacji Czytelnik loguje się na swoje indywidualne konto w zakładce STREFA CZYTELNIKA / TWOJE KONTO / ZALOGUJ SIĘ

https://ozarow.serwer.biblio.com.pl/logowanie_konto.php

Do zalogowania potrzebne są liczby znajdujące się na karcie bibliotecznej pod kodem kreskowym. Pierwsza, sześciocyfrowa, jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 — 222233334. Numer karty to 11, PIN – 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Skip to content