BLISKO – Relacja z konferencji

75-lecie Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
 
W środę, 25 października 2023 r. w gościnnych murach MCC Mazurkas odbyła się konferencja jubileuszowa „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”. Wydarzenie, przygotowane z okazji 75-lecia Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, zorganizowane zostało w ramach programu dotacyjnego BLISKO, pod honorowym patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza, i skupiło się wokół tematu światowych kryzysów, postrzeganych w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach oraz roli biblioteki w reagowaniu na otaczającą nas rzeczywistość.
 
W imieniu organizatora Anity Nowińskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, konferencję poprowadziła Joanna Dzieniszewska, która powitała dostojnych gości: Zastępcę Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, Starostę Warszawskiego Zachodniego – Jana Żychlińskiego, Etatowego Członka Zarządu PWZ – Romualda Reszkę, Sekretarz PWZ – Ewelinę Degowską, Prezesa Fundacji FRSI (partnera wydarzenia) – Jacka Królikowskiego, Radnego Rady PWZ – Leszka Tokarczyka, Radnych Rady Miejskiej: Zbigniewa Szelenbauma, Jana Mikołajczyka, Grzegorza Karola, Prezesa Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – Pawła Białeckiego, Dyrektor Biura LGD – Sylwię Jabłońską, Burmistrza Ożarowa Maz. w latach 2002-2010 – Kazimierza Stachurskiego, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Maz. w latach 2005-2019 – Elżbietę Paderewską, Grażynę Lipską-Zarembę – ze Stowarzyszenia Historycznego Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki, Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie Maz. – Stanisława Rdesta, Joannę Potęgę – ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Justynę Stelmasiak i Beatę Misiurek – z Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz dyrektorów i pracowników zaprzyjaźnionych bibliotek, w tym m.in. Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Radosława Przybyłka – z Działu Bibliotek firmy Platon Sp. z o.o., Kierownik Projektów Krajowych ARFiDO Sp. z o.o. – Patrycję Głuch, przedstawicieli mediów: TV Stansat, Mocne Strony, Radio Niepokalanów i EBIB, mecenasów Biblioteki firmę Agawa, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. oraz wszystkich Przyjaciół naszej Biblioteki.
 
Po oficjalnych powitaniach oraz przemówieniu dyrektor Biblioteki, która przybliżyła 75-letnią historię naszej instytucji, nastąpiły oficjalne podziękowania i gratulacje. Życzenia złożyli nam: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Etatowy Członek Zarządu Romuald Reszka, Sekretarz Powiatu Ewelina Degowska, Zastępca Burmistrza Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia LGD „Między Wisłą a Kampinosem” Paweł Białecki wraz z dyrektor Stowarzyszenia Sylwią Jabłońską, dyrektor Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Sekretarz Generalny SBP Joanna Potęga, przedstawiciel firmy Platon Sp. z o.o. Radosław Przybyłek oraz przedstawiciele bibliotek publicznych PWZ i Biblioteki Wojewódzkiej. Na scenie pojawili się również przedstawiciele zaprzyjaźnionych bibliotek spoza powiatu.
 
Kolejnym punktem uroczystości była interaktywna debata pt. „Czas kryzysów. Czy (i jak) zmieniają się bibliotekarze i czytelnicy”, którą poprowadzili Jacek Królikowski, prezes Fundacji FRSI oraz dr Marcin Karwowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach.
 
Po debacie i uroczystej przerwie na tort jubileuszowy, rozpoczęliśmy część warsztatową. Cztery tematy, czterech prowadzących:
1. Łukasz Braun, „Bibliotekarz z pokolenia „Z”/Czytelnik z pokolenia „Z”. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń”.
2. Dr Wanda Matras-Mastalerz, „Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i bibliotekarzy”.
3. Dr Anna Kiełbiewska, „Trudny Czytelnik?/Trudny bibliotekarz? Jak z nim pracować i rozmawiać”.
4. Dr Marcin Karwowski, „Cyberbezpieczeństwo czytelnika/Cyberbezpieczeństwo bibliotekarza. Jak usprawnić pracę i współpracę?”.
 
Po zakończonym pierwszym module warsztatów oraz obiedzie, zaprosiliśmy uczestników konferencji na prezentację jednego z mecenasów biblioteki – firmę ARFIDO Sp. z o.o., którą reprezentowała Kierownik Projektów Krajowych Patrycja Głuch.
 
Na koniec odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów. Był czas na pytania i podsumowanie prac.
 
Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „75 lat Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim”, do obejrzenia której zapraszamy do Biblioteki głównej.
 
Dziękujemy za tak liczną obecność w tym wyjątkowym dla nas dniu, wzruszające upominki, dobre słowa i wsparcie, które okazywane jest nam na co dzień. Do zobaczenia przy okazji innych okrągłych jubileuszy, ale przede wszystkim w Bibliotece.
Skip to content