Diagnoza problemów społecznych w naszej gminie

Od 07 października do 21 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/670016/gmina-ozarow-mazowiecki-mieszkancy-2021.html
Zachęcamy do udziału w badaniu!
 
Skip to content