Lekcje biblioteczne i zajęcia warsztatowe

Grupa wiekowa: 3+.

Prowadzimy lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży praktycznie na każdy temat. Stosujemy metody aktywizujące, pracujemy m.in. z muzyką, filmem i chustami animacyjnymi. Cykl spotkań zaczynamy od zaznajomienia z biblioteką i książką. Przekazywane treści dostosowane są do wieku uczestników.

Proponowane tematy:

 • O co prosi książka? (1 spotkanie) – zasady zachowania w Bibliotece (założenie karty, zapoznanie z Regulaminem Biblioteki, rozmieszczeniem zbiorów i zasadami poszanowania książek),
 • Od Autora do Introligatora (2 spotkania) – historia książki, zawody związane z jej powstaniem,
 • Wprowadzenia do omówienia lektur szkolnych – postać autora, zapoznanie z bohaterami, adaptacje filmowe i in.,
 • Inne tematy uzgodnione z wychowawcą grupy.

Metody i formy pracy:

 • Praca indywidualna i grupowa,
 • Głośne czytanie,
 • Dyskusja,
 • Karty dialogowe i kości opowieści,
 • Elementy dramy,
 • Prezentacje multimedialne i filmowe,
 • Prace plastyczne,
 • Zabawy ruchowe, taniec, chusty animacyjne.

Terminy, tematy i formę zajęć wychowawcy grup uzgadniają indywidualnie w placówkach:

 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, ul. Szkolna 2: Ewa Pawlak tel. /22/ 722 12 65, e-mail: e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl,
 • Filia nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15: Ewelina Połeć tel. /22/ 292 60 22, e-mail: jozefow@ biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl,
 • Filia nr 2 w Święcicach, ul. Warszawska 53: Teresa Sakowska tel. /22/ 721 02 60, e-mail: t.sakowska@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Skip to content