Mądrzy Cyfrowi

Mądrzy Cyfrowi to pierwszy w Polsce projekt edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” wspólnie z Google.org,  którego celem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych przy jednoczesnym kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych wśród młodzieży.

Działania projektowe skierowane zostały w 2019 i 2020 roku do nastolatków i objęły teren całej Polski. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim zgłosiła się do programu i tym samym już dwa razy podczas ferii zimowych młodzież objęła we władanie bibliotekę główną.

Było mądrze, bo rozmawialiśmy o wartościach, takich jak: szacunek, odwaga, uczciwość, odpowiedzialność, wolność. Czytaliśmy opowiadania z tomów „Gorzka czekolada” i „Gorzka czekolada. 2” oraz „Bajki filozoficzne” M. Piquemala. Zagorzałe dyskusje nieraz wykraczały poza przewidziane ramy czasowe. Tworzyliśmy drzewka decyzyjne, mapy mentalne, sądziliśmy bohaterów, śmiało wczuwając się w ich role. Było też bardzo cyfrowo – poznaliśmy programy: Canva, Padlet, Pixlr, ThingLink, szlifowaliśmy także znajomość pakietu programów Google’a. W programach i aplikacjach uczyliśmy się (i młodzież i prowadzący) nowych metod pracy w chmurze, organizacji czasu, narzędzi do pracy zespołowej, a także bezpiecznej komunikacji w Internecie. Mówiliśmy o prawach autorskich, wolnych licencjach i poszanowaniu cudzej własności. Tworzyliśmy wspaniałe kolaże, plakaty, interaktywne prezentacje, które zostały wykorzystane w dalszej pracy. Koniec warsztatów bowiem to nigdy nie był  koniec Mądrych Cyfrowych. Po zajęciach w bibliotece młodzież, już w mniejszych zespołach, pracowała nad stworzeniem swoich kampanii społecznych. Kampanii dużych i małych, takich skierowanych do lokalnej społeczności, ale też poruszających problemy wszystkich Polaków. Ożarowskie młodzieżowe kampanie społeczne dotyczyły zwierząt, ekologii i zdrowia.

Dziękujemy naszym wyjątkowym grupom Mądrych Cyfrowych, uczniom szkół z Ożarowa, Płochocina i Warszawy. Ferie spędzone z Wami były dla nas cennym doświadczeniem, a Wasze opinie, oceny, poglądy na długo pozostaną w naszej pamięci.

Program ogólnopolski trwa, a Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, jeśli tylko warunki pozwolą, zamierza nadal brać w nim udział.

Koordynacja projektu:

Ewa Pawlak e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Ewa Krupa e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Skip to content