Rada biblioteczna

Powołaliśmy naszą radę po to, by mieć poczucie, że nie działamy w próżni. Wiemy, że spora część działań i aktywności Biblioteki może być realizowana sprawniej jeśli dzieje się w obecności i za radą szerokiego grona osób z otoczenia Biblioteki – i tak dobieraliśmy osoby do naszej Rady. To przedstawiciele lokalnej społeczności żywo oddani życiu publicznemu, kulturze lub samej Bibliotece. 

31 sierpnia 2020 roku postanowiliśmy wspólnie, że – póki co – Rada nie będzie formalizowana, spotkania będą odbywać się dwa razy do roku (wraz z początkiem roku szkolnego i kalendarzowego), tematy wnoszone na Radę będą pojawiać się za pośrednictwem Biblioteki jak i samej Rady, a naszym głównym zadaniem będzie: 

– rekomendowanie działań prowadzonych w Bibliotece,

– rzecznictwo wobec szerszego środowiska,

– dodawanie odwagi do dalszych działań (!)

– wspólne planowanie działań, o ile takie z Radą zostaną przedsięwzięte. 

 

Skład rady jest stały, liczy +/- 10 członków, kadencyjność jest płynna i zależy od zaangażowania. Prawo wprowadzania członków do Rady ma zarówno Biblioteka jak i poszczególni Radni. 

Serdecznie dziękujemy następującym osobom, które zgodziły się z nami Radę zacząć i są jej aktywnymi członkami: 

 

Ze strony Biblioteki pracę Rady organizują: 

– Ewa Pawlak, zastępca Dyrektora, Lider kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. 

– Wojciech Albiński, Dyrektor, pisarz. 

Skip to content