Relacja z realizacji ekoprogramu „OcaliMY Świat”

W roku szkolnym 2021/22 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim przystąpiła do pilotażowej edycji ekoprogramu z charakterem pn. „OcaliMY Świat”. Program powstał dzięki współpracy Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i WWF. Więcej o programie: https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/

Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy klasę 3 E ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Zajęcia prowadziły Ewa Pawlak i Ewa Krupa z Biblioteki głównej, najpierw podczas kilku spotkań przedstawiając młodzieży teorię, czytając głośno wybrane teksty i realizując scenariusze zaproponowane przez Organizatorów.

Podczas pracy metodami aktywizującymi, oprócz głośnego czytania, rozmów i prezentacji materiałów WWF wykorzystano m.in. quizy, zagadki, kalambury, mapy mentalne, pracę z chustą animacyjną. Grupa, która wzięła udział w ekoprogramie, wybrała jako projekt do realizacji praktycznej posianie łąki kwiatowej dla pszczół. Początkowo udało się wysiać nasionka do skrzynek, które stać będą przed Biblioteką przez lato, następnie wspólnie zrealizowaliśmy drugi pomysł – posprzątaliśmy teren przed szkołą.

Program „OcaliMY Świat” spodobał się bardzo młodzieży, rodzicom wspierającym wykonanie zadawanych przez nas „prac domowych” oraz nauczycielom, dlatego też w nowym roku szkolnym planujemy jego realizację z kolejnymi grupami uczniów.

Skip to content