Spotkanie o historii science fiction

3 marca 2023 roku odbyło się w bibliotece w Święcicach spotkanie z klasą 7 SP w Święcicach poświęcone historii science fiction. 

Było to trzecie z kolei spotkanie z cyklu historii popularnych wśród młodzieży gatunków literackich (pierwsze było o historii komiksów DC i Marvela, drugie o historii fantasy). Inicjatorem był Witold Kekusz i Teresa Sakowska. Młodzież była bardzo zainteresowana i aktywnie brała udział w prezentacji. Między innymi omawiane były pomysły pisarzy science fiction, później wcielone w życie przez naukowców. Na koniec uczniowie przedstawiali swoje wizje świata w 2053 roku.

Skip to content