Szukamy archiwalnych zdjęć przedstawiających ulicę Poznańską

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego oraz osoby zainteresowane do współtworzenia wystawy o ulicy Poznańskiej, przygotowywanej przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim we współpracy z Wirtualnym Muzeum Ożarów Mazowiecki. Prosimy o kontakt osoby, które mają w swoich prywatnych zbiorach archiwalne fotografie przedstawiające następujące miejsca i budynki lub obiekty związane z tematem wystawy, od północy:
– kamienicę Matysa
– osiedle Maxis (przy ul. Floriana)
– dwór Reicherów
– Szkołę Podstawową nr 1
– dróżnikówkę, czyli dawny domek dróżnika (przy ul. Poznańskiej)
– dom Janusza Kusocińskiego
– Wyższe Seminarium Duchowne Pallotynów
– Osiedle Ołtarzew/Park Ołtarzew
– cmentarz wojenny w Ołtarzewie
– Szkołę Podstawową nr 2 w Ołtarzewie
– dwór Olędzkich
od południa:
– Fabrykę Kabli
– Hutę Szkła
– gospodę turystyczną (Cebulankę, przy Poznańskiej 171)
– Ochotniczą Straż Pożarną
– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
– osiedle Franciszków
– aptekę Hipolita Bujalskiego (róg Mickiewicza i Poznańskiej)
– cegielnię Władysława Grabskiego
– kuźnię w Ołtarzewie,
A także inne obiekty!
 
Wszystkie udostępnione do wystawy fotografie (i obiekty) zostaną zeskanowane lub sfotografowane, a oryginały zwrócone właścicielom.
Biało-czarne zdjęcie na stronie głównej, przedstawiające pochód 1-majowy w 1968 roku ul. Poznańską (w tle kamienica Matysa), pochodzi ze zbiorów Wirtualnego Muzeum Ożarów Mazowiecki.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Świeżak, samodzielne stanowisko ds. wydawniczych, k.swiezak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
Wystawa o ulicy Poznańskiej zostanie zaprezentowana w pierwszym półroczu 2022 roku. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!
Skip to content