Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Z przyjemnością informujemy, że partnerstwo lokalne, zawiązane pomiędzy Biblioteką Publiczną im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim, Klubem Sportowym „Ożarowianka” i grupą młodzieży z 22 Ożarowskiej Drużyny Harcerzy Starszych, zostało zakwalifikowane do realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. W projekcie m.in. przeprowadzimy diagnozę potrzeb ożarowskiej młodzieży. Po poznaniu potrzeb i potencjału spróbujemy razem opracować inicjatywę młodzieżową i złożyć wniosek o grant.

Projekt Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W tym miejscu już wkrótce pojawi się ankieta lub inna forma diagnozy wypracowana przez młodzież 🙂

TEST: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwxvNWdBEdUVxEAUYsy8vny77h8kWSKhF6bFSqTC3hKhvsHw/viewform

Spotkanie 1 – 28.05.2024 r.

Pierwsze spotkanie poświęciliśmy na integrację i poznanie projektu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. Rozmawialiśmy o potrzebach młodzieży, miejscach, w których się spotyka, a także tych które omija. Warsztat poprowadziła specjalistka od diagnozy, Magdalena Ochał z Kolektywu Badawczego.

Spotkanie 2 – 4.06.2024 r.

Spotkanie poprowadziła Małgorzata Minchberg z Pola Sztuki. Uczestnicy zostali podzielni na 3 grupy (2 młodzieżowe i 1 dorosła), w których opracowane zostały propozycje pytań do diagnozy potrzeb i potencjału młodzieży. Już wkrótce zaczniemy testowe badania, które pomogą wybrać właściwą technikę badawczą.

Spotkanie 3 – 11.06.2024 r. GODZ. 15.00. ZAPRASZAMY!!!

Skip to content