Relacja z otwarcia wystawy „Spacer dawną Poznańską”

 

6 grudnia 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, po blisko dwóch latach prac, otwarta została regionalna wystawa „Spacer dawną Poznańską”, przygotowana przez Bibliotekę we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki. Wystawa objęta została Patronatem Honorowym Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza.

Pierwsze pomysły na integrację lokalnych regionalistów wokół Biblioteki pojawiły się jeszcze przed pandemią. Odbyły się wówczas dwa spotkania, podczas których nakreślono obszary możliwej współpracy. W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim pozyskała środki pochodzące z funduszy europejskich, przeznaczone na doposażenie korytarza placówki głównej, tak by mógł on służyć jako powierzchnia wystawiennicza, miejsce spotkań, szkoleń i prelekcji, warsztatów oraz innych imprez kulturalnych . Szczególnie zależało nam na znalezieniu miejsca dla wspólnie przygotowywanych regionalnych ekspozycji historycznych.

Pierwszym z podjętych tematów stało się przedstawienie ulicy, będącej osią naszego miasta, ocalenie od zapomnienia widoku dawnej Poznańskiej oraz zaprezentowanie jej historii, zarówno tym osiadłym z dziada pradziada, jak i nowo przybyłym mieszkańcom, a także turystom czy przypadkowym przechodniom. Obecnie otoczenie ulicy Poznańskiej ulega znacznym przeobrażeniom, które odzwierciedlają szybki rozwój miasta. Z tego względu istnieje duże prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości część kamienic czy innych obiektów ulegnie zniszczeniu lub nieodwracalnie zmieni swój charakter. Z tego właśnie powodu wystawa „Spacer dawną Poznańską” jest nie tylko wizualną opowieścią o ulicy, staraliśmy się też stworzyć szerszy projekt, utrwalający wspomnienia o ludziach.

Kuratorzy wystawy, państwo Grażyna i Rafał Zarembowie, wraz z zespołem Biblioteki (w kolejności chronologicznej: Wojciech Albiński, Elżbieta Paderewska, Katarzyna Świeżak, Anita Nowińska, Ewa Pawlak), przygotowując wybór punktów i fotografii dokonali subiektywnej selekcji, podyktowanej głównie objętością materiału. Nie kierowali się natomiast typowym dla opracowania naukowego ustalonym zakresem dat czy tematem przewodnim. Zaprojektowali ją jako swoisty, po trosze sentymentalny spacer, który wywołuje kolejne wspomnienia bez rygoru chronologii. Tak też powinno się na nią patrzeć, ponieważ pomyślana została również jako zachęta do indywidualnych spacerów po wybranych fragmentach dzisiejszej Poznańskiej.

Przedstawione na wystawie zdjęcia i materiały graficzne pochodzą z prywatnych kolekcji udostępnionych Wirtualnemu Muzeum Ożarów Mazowiecki oraz z Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Pallotynów, a zdjęcie tytułowe – ze zbiorów Marcina Soduła (Stowarzyszenie Ożarowski Portal Historyczny). Autorem rysunków jest Kazimierz Stachurski. Podczas wernisażu mieliśmy także okazję do zaprezentowania eksponatów wypożyczonych z wystawy stałej w Domu Kultury „Uśmiech” pn. Pamiątki Huty Szkła, artefaktów pochodzących ze zbiorów Stowarzyszenia Historycznego WMOM i Stowarzyszenia Ożarowski Portal Historyczny oraz munduru galowego Naczelnika ożarowskiej OSP w latach 1972-2017 Leszka Stachlewskiego.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał, razem z najmłodszymi uczestnikami wernisażu Ulą Albińską i Maćkiem Gładygą, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Wśród licznie zgromadzonych Gości znaleźli się Skarbnik Gminy Ożarów Mazowiecki Małgorzata Piotrowska, Andrzej Cichal Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, Radni Rady Miejskiej: Wiceprzewodniczący Lech Toruszewski, Zbigniew Szelenbaum (także jako Vice-Prezes Fundacji „Nasz Macierzysz”) i Jan Mikołajczyk, Radny Rady PWZ Leszek Tokarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Królikowski, Prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Paweł Białecki, Zastępca Dyrektora Domu Kultury „Uśmiech” Małgorzata Wdowiak, prawnuczka Reicherów Dorota Woyke-Polec, a także przedstawiciele mediów – TV Stansat i dwutygodnik „Mocne Strony”. Bardzo cieszy nas także fakt, że wystawę odwiedzili mieszkańcy naszego miasta, odnajdujący na zdjęciach swoich bliskich lub bliskie sercu miejsca. Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, a także za miłe słowa skierowane do organizatorów projektu.

Wystawa prezentowana będzie w siedzibie Biblioteki przy ul. Szkolnej 2 do 28 lutego 2023 roku, a dzięki wsparciu finansowemu Gminy Ożarów Mazowiecki, dostępna będzie także szerszej publiczności, ponieważ doczekała się swojej edycji ulicznej, która zostanie uroczyście odsłonięta w parku miejskim przy fontannie przed Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” już 16 grudnia 2022 roku. Wydarzenie to objęte zostało patronatem medialnym „Mocnych Stron” i TV Stansat. Wystawę uliczną będzie można oglądać do 28 lutego 2023 roku. Po tym terminie organizatorzy planują zaprezentowanie jej w kilku innych lokalizacjach na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, o czym będziemy Państwa informować na stronie Biblioteki Publicznej i na naszym facebookowym profilu.

Otwarcie obu wystaw kończy etap realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych. Nie wyczerpuje jednak podjętego tematu. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, która od dłuższego czasu gromadzi zbiory specjalne do powstającego działu regionalnego, i Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki nadal zbierają pamiątki, zdjęcia, artefakty – wszystko, co może posłużyć organizacji kolejnej, równie ciekawej, wystawy regionalnej. Jeszcze nie wiemy czy będzie to Spacer nr 2. Być może pokusimy się o historię innej ulicy, bądź dzielnicy Ożarowa lub skupimy się na wybranych, istotnych dla naszego miasta i gminy, tematach. Może przedstawimy bliżej którąś z historycznych postaci. Wszystko zależy od materiałów (fotografii, druków ulotnych, pamiątek i innych historycznych przedmiotów) użyczonych lub podarowanych nam przez osoby zainteresowane dokumentowaniem i popularyzacją historii naszego regionu, którymi, mamy nadzieję, zechcą się z nami podzielić.

Fotografie: Bogumiła Borkowska, Paweł Krupa, Biblioteka.

Wpisy w Kronice Biblioteki:

Wystawę i wernisaż zrealizowano w ramach operacji pn. „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w celu organizacji wystawy „Spacer dawną Poznańską” i innych imprez kulturalnych”, mającej na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, który umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kampinos.

Skip to content