Betlejemskie Światło Pokoju pali się w naszej bibliotece

Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju sięga roku 1986, kiedy to po raz pierwszy pojawiło się w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Do dziś każdego roku dziewczynka lub chłopiec wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Miasto leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednak na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Do Polski Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w 1991 roku dzięki Związkowi Harcerstwa Polskiego. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się raz na Słowacji raz w Polsce. Nie omija Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. W tym roku przekazane zostało do wszystkich naszych miejsc, w Ożarowie i dwóch filii – w Józefowie i w Święcicach.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód – do Niemiec, a także na północ – do Danii i Szwecji.

Skip to content