Biblioteka Przyjazna Zwierzętom

Biblioteka Przyjazna Zwierzętom to honorowy tytuł, który cały czas pracujemy.

Oznacza on, iż:

Do Biblioteki można wejść z psem, kotem i in. Zwierzę dostanie wodę, gdy trzeba to je nakarmimy, a już na pewno wygłaszczemy.

W Bibliotece regularnie odbywają się zajęcia z edukacji humanitarnej dla dzieci i młodzieży. Duży nacisk kładziemy na propagowanie Grupy 5 swobód zwierząt:

  • Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile.
  • Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku.
  • Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.
  • Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku
  • Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.

W Bibliotece regularnie odbywają się zbiórki rzeczowe dla schronisk / przytulisk.

Współpracujemy z lokalną Fundacją „Chcę Mieć Przyszłość” i razem organizujemy m.in.:

  • akcje budowania domków dla kotów wolnożyjących,
  • akcje budowania karmników i budek lęgowych dla ptaków,
  • akcje budowania domków dla owadów,
  • spotkania z przyrodnikami, prelekcje, wykłady, spacery online,
  • Ogólnopolskie Noce Sów i Noce Nietoperzy.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach znajdziecie Państwo w Aktualnościach, natomiast propozycje współpracy nastawionej na edukację humanitarną i pomoc zwierzętom prosimy zgłaszać: Ewa Pawlak, Zastępca Dyrektora, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szkolna 2, tel. /22/ 722 12 65, e-mail: e.pawlak@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.

Skip to content