BLISKO – II rok działań

  • Spotkania organizacyjne z partnerami projektu
  • Realizacja 3 inicjatyw wyłonionych w konkursie
  • Realizacja 3 projektów zainicjowanych przez partnerstwo
  • Wyjazd studyjny, w tym szkolenie dla bibliotekarzy, partnerów i pracowników odwiedzonej instytucji
  • Szkolenie na miejscu dla bibliotekarzy i partnerów
Skip to content