BLISKO – Konkurs inicjatywy lokalne

Drodzy Mieszkańcy, Drodzy Autorzy inicjatyw oddolnych,

Właśnie zamknęliśmy głosowanie internetowe w Konkursie na inicjatywy oddolne inicjowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej w Gminie Ożarów Mazowiecki. Zgłoszone projekty otrzymały następującą liczbę głosów:

 1. BLISKO AUTORÓW – 198
 2. FILM JAKO OKNO Z WIDOKIEM NA ŻYCIE – 9
 3. GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI NA ARCHIWALNYCH MAPACH – 56
 4. JAK CZŁOWIEK Z KOTEM – 33
 5. MIASTECZKO HARCERSKIE  – „CZARNE STOPY” – 115
 6. PODRÓŻ LITERACKICH INSPIRACJI – 14
 7. SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO – 103
 8. SPOTKANIE Z BASIĄ – 85
 9. TROPICIELE – 15
 10. ULUBIENI BOHATEROWIE NASZEJ RODZINY – 7

Niniejszym z ogromną przyjemnością ogłaszamy, iż dzięki Państwa głosom do realizacji wybrany został projekt „BLISKO Autorów”. Pomysłodawcy – Sąsiedzkim Wymiankom Książek Ożarów Mazowiecki – z całego serca gratulujemy!!!

Już niedługo podamy pełną listę inicjatyw, które – po uwzględnieniu głosów Komisji i Mieszkańców – zostaną zrealizowane w projekcie „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Są dla nas bardzo ważne, dzięki nim wiemy czego oczekujecie Państwo od Biblioteki.

 

@NPRCz 2.0 @Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego @Narodowe Centrum Kultury

W Konkursie na inicjatywy oddolne inicjowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej w Gminie Ożarów Mazowiecki wpłynęło 11 wniosków, które poddane zostały ocenie Komisji konkursowej.

Członkowie Komisji: Dyrektor Biblioteki, przedstawiciele Partnerów projektu oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, oceniali projekty indywidualnie, przyznając niezależnie punktację według kryteriów zawartych w Regulaminie https://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-inicjatywy-oddolne-BLISKO_8.01.2024.pdf.

Kolejnym etapem jest głosowanie na facebookowym profilu Biblioteki, w którym internauci ocenią pomysły zgłoszone w konkursie. Ankieta będzie aktywna w dniach 1-15 kwietnia 2024 r.

Wspólnie zdecydujmy, które z nadesłanych pomysłów zrealizujemy. Zapraszamy do dołączenia do grupy, gdzie znajduje się ankieta. Głosuj i decyduj!

https://www.facebook.com/groups/1459871464933786

Poniżej prezentujemy inicjatywy zgłoszone w Konkursie:

 1. BLISKO AUTORÓW / Grupa nieformalna Sąsiedzkie Wymianki Książek Ożarów Mazowiecki

Inicjatywa będzie polegała na zorganizowaniu cyklu spotkań autorskich z mniej lub bardziej znanymi pisarzami, reprezentującymi różne gatunki literackie. Wśród zaproszonych znajdą się:  Jarosław Dobrowolski, Janusz Stankiewicz i Feranos (Jędrzej Bargłowski), Adrian Bednarek, Ałbena Grabowska, Wojciech Nerkowski, Wiktoria Korzeniewska (blog Slavicbook) i Aleksandra Seliga oraz Agnieszka Kulbat i Kamila Szczubełek. Celem projektu jest promowanie czytelnictwa w Ożarowie Mazowieckim, przybliżenie postaci autorów książek, znanych z bibliotecznych półek. Odbiorcami inicjatywy będą mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego (oraz sąsiednich gmin). Spotkania autorskie w proponowanym cyklu przewidziane są dla osób dorosłych i młodzieży. Treści książek, które piszą ww autorzy, nie są odpowiednie dla dzieci (oprócz kilku książek Ałbeny Grabowskiej, która napisała kilka pozycji dla młodszych czytelników). Spotkania kierowane są dla grup 15-20 osobowych. Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2024 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim, Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” lub plenerowo.

 1. FILM JAKO OKNO Z WIDOKIEM NA ŻYCIE / Grupa nieformalna Męski krąg Ożarów

Inicjatywa będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu warsztatów, których elementami będą projekcje filmowe połączone z ukierunkowaną dyskusją. Wybrane tytuły to ekranizacje powieści, których fabuły dotyczą problemów współczesności, zwłaszcza związanych z kwestią męskości i mężczyzn. Dyskusja po projekcji obejmie osobiste doświadczenia i przemyślenia, a także kontekst społeczny, do którego film nawiązuje. Każde spotkanie zakończy lista dalszych lektur rozszerzających zagadnienie. W projekcie oczekiwany jest udział zarówno seniorów, jak i młodych mężczyzn (dolna granica wieku 13 lat, ze względu na problematykę filmów), a także rodziców (ojców z synami). Charakter rodzinny i międzypokoleniowy ma na celu włączenie w jak najszerszym zakresie mężczyzn. Liczba uczestników to ok. 10-20 osób na każdym ze spotkań (uczestnicy mogą brać udział w całym cyklu lub w wybranych spotkaniach). Liczba uwzględnia warunek, by każdy mógł zabrać głos, a głosy te były zróżnicowane. Termin realizacji: kwiecień – październik 2024 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim  lub Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”.

 1. GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI NA ARCHIWALNYCH MAPACH / Stowarzyszenie Ożarowski Portal Historyczny

Inicjatywa będzie polegać na przygotowaniu wystawy historycznej pod tytułem „Gmina Ożarów Mazowiecki na archiwalnych mapach”, która będzie udostępniona mieszkańcom w przestrzeni publicznej. Wzorem innych miast, także sąsiedzkich (Pruszków), wnioskodawcy chcą przywołać historyczną pamięć naszych najbliższych okolic. W drugiej połowie września 2024 r., w reprezentacyjnym, często uczęszczanym miejscu Gminy przedstawiona zostanie wystawa plansz w formacie 100 x 70 cm z mapami archiwalnymi ziem obecnie objętych administracją Gminy Ożarów Mazowiecki. Wybór map będzie ograniczony ilością plansz (maksymalnie 12). Kwerenda zostanie dokonana w Bibliotece Narodowej (archiwum Polona), a także w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Wybrane zostaną mapy kluczowe w obrazowaniu rozwoju Gminy, ale i mapy po prostu estetyczne – co mają do siebie mapy historyczne. Każda z map zostanie osadzona w grafice tworzącej całą wystawę oraz opatrzona komentarzem bibliograficznym i krótkim wprowadzeniem dla widza. Wernisaż / premiera uświetniony będzie spotkaniem, podczas którego autorzy projektu opowiedzą o wyborach i motywacji oraz osobistym spojrzeniu na rozwój Gminy wyłaniający się z przedstawionych map. Miejsce ekspozycji: wybrane zostanie po ustaleniach z zarządcami terenu, w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa: dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1, teren basenu lub dworzec kolejowy.

 1. JAK CZŁOWIEK Z KOTEM / Grupa nieformalna RPK Rzecznicy praw Kota i innych futrzaków

Inicjatywa polegać będzie na zorganizowaniu cyklu 4-5 spotkań skupionych wokół kotów jako nieodłącznych towarzyszy w życiu ludzi oraz ich dobrostanu. Dwa spotkania będą zrealizowane w formie prelekcji prowadzonych przez Dorotę Sumińską – lekarkę weterynarii, zajmującą się także publicystyką dotyczącą zwierząt. Jedno dostosowane będzie dla dzieci w wieku 6-10 lat, drugie skierowane do osób dorosłych. Po spotkaniach odbędzie się quiz wiedzy z nagrodami – książkami autorstwa Doroty Sumińskiej. Dwa kolejne spotkania będą miały formę warsztatów z szycia legowisk oraz zabawek dla pupili. Jako ostatnie odbędą się prowadzone przez wolontariuszy warsztaty z konstruowania domków styropianowych dla kotów bezdomnych. Wszystkie przedmioty wytworzone w ramach warsztatów uczestnicy będą mogli zabrać dla swoich zwierząt lub przekazać w miejsca wskazane przez wolontariuszy, np. domy tymczasowe czy miejsca bytowania kotów bezdomnych. W projekcie zorganizowany będzie także konkurs literacki „Mój przyjaciel pies, mój przyjaciel kot”. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w „Informatorze Ożarowskim” w kąciku adopcyjnym. Inicjatywie towarzyszyć będzie cykl zajęć z elementami biblioterapii dla najmłodszych (zajęcia kontynuowane będą wg potrzeb także po zakończeniu projektu). Termin realizacji: kwiecień – październik 2024 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim  wraz z Filiami w Józefowie i Święcicach.

 1. MIASTECZKO HARCERSKIE – „CZARNE STOPY” / 6 Drużyna Harcerska, Gromada Zuchowa „Odkrywcy” – Kadra

Miasteczko harcerskie jest formą dzielenia się z lokalną społecznością umiejętnościami skautowymi. Projekt ten, oparty o książkę „Czarne Stopy” Seweryny Szmaglewskiej, ma przedstawić uczestnikom obóz leśny. Na terenie obozu będą znajdowały się punkty z zadaniami, w których można będzie nabyć umiejętności z zakresu: kuchni polowej, rozpalania ogniska, symboliki harcerskiej, udzielania pierwszej pomocy, pakowania plecaka na obóz, przygotowania miejsca biwakowego, gier i zabaw harcerskich oraz prostej majsterki. Uczestnicy otrzymają karty punktowe, które po zakończeniu gry będą mogli wymienić na okolicznościową przypinkę i/lub gadżety związane z harcerstwem i/lub nagrody. Działanie skierowane będzie do dzieci od 1 klasy szkoły podstawowej. Dla młodszych uczestników przygotowany zostanie „Namiot animacyjny”, w którym będą prowadzone gry i zabawy dla dzieci. Gra będzie otwarta, bez wcześniejszych zapisów. Termin realizacji: wrzesień – październik 2024 r. Miejsce: Park w Józefowie przy Filii Biblioteki Publicznej i Filii Domu Kultury „Uśmiech”.

 1. PODRÓŻ LITERACKICH INSPIRACJI / Grupa nieformalna Klub Pasjonatów w Józefowie

Inicjatywą jest całodzienna wycieczka do Łodzi, w ramach której uczestnicy wezmą udział w spacerze literackim po mieście, obejrzą przedstawienie w Teatrze Muzycznym, a także odwiedzą Mediatekę MEMO – filię Biblioteki Miejskiej w Łodzi, jedną z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce, która mieści się praktycznie w centrum miasta na trzech piętrach odnowionej zabytkowej Willi Meyera i łączy tradycyjne zbiory z dostępem do nowoczesnych multimediów. Inicjatywa skierowana będzie do jednej z grup priorytetowych – seniorów z obszaru całej gminy Ożarów Mazowiecki. Planowany wyjazd autokarem jest szczególnie ważny dla starszych osób, które często mają ograniczoną mobilność i nie mogą sobie pozwolić na dalsze wyjazdy. Inicjatywa wychodzi także naprzeciw osobom, które mają utrudniony dostęp do korzystania z oferty kulturalnej i turystycznej ze względów finansowych.  Ponadto wśród seniorów bardzo często są osoby słabowidzące i niedowidzące, które w wyniku tych problemów rzadziej sięgają po książki.  Obejrzenie spektaklu  teatralnego  może być dla nich swego rodzaju zachętą do obcowania z literaturą w innych formach (np. audiobook). Termin realizacji: maj – październik 2024 r. Miejsce: wyjazd z Józefowa – Filia Biblioteki.

 1. Regionalia BLISKO / Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki

Inicjatywa nie podlega głosowaniu internetowemu – wybrana do realizacji w ocenie Komisji konkursowej.

Inicjatywa polegać będzie na przedstawieniu w nowoczesnej i różnorodnej formie dwóch wybranych pozycji z katalogu Regionaliów Biblioteki Publicznej. W ramach inicjatywy odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami, w szczególności z młodzieżą, zawierające prezentację i gawędę oraz projekcję filmu przygotowanego do danej pozycji. Termin realizacji: maj – październik 2024 r. Miejsce: Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, świetlica w Macierzyszu.

 1. SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO / Grupa nieformalna Nauczyciele klas „0” Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

W ramach realizacji inicjatywy przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasach „0” w roku szkolnym 2023/24. Podczas trzch spotkań uczestnicy (dzieci wraz z rodzicami) poznają przepisy kulinarne, które pojawiły się na kartach książek (np. „Pora na pomidora” Justyny Bednarek i „Tappi i przyjaciele: przepyszne opowiadania” Marcina Mortki), będą też mieli możliwość wspólnego ich wykonania oraz spróbowania. Bardzo ważnym elementem spotkań będzie temat popularnych lunchboxów, czyli informacje o tym, jak w prosty sposób codziennie przygotowywać zdrowe, kolorowe i wartościowe śniadania szkolne dla dzieci. Spotkania będą także miejscem wymiany doświadczeń między rodzicami. Warsztaty poprowadzi czytelniczka Biblioteki – Małgorzata Śmiechowicz, autorka bloga literacko-kulinarnego „Matczyne Fanaberie”. Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2024 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim  (2 spotkania) oraz plenerowo lub w świetlicy w Macierzyszu (1 spotkanie).

 1. SPOTKANIE Z BASIĄ / Grupa nieformalna „Zamkobaje” – Rodzice dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim „Zameczek”

Jest to inicjatywa polegająca na spotkaniu dzieci (3-5 lat) z Zofią Stanecką, autorką książek o Basi. Książki te budzą wielkie zainteresowanie wśród dzieci i w doskonały sposób rozbudząją wyobraźnię i ciekawość świata przedszkolaków. Ze względu na dużą liczbę dzieci i chęć zapewnienia bliskiego kontaktu z autorką, spotkanie przewidziane jest w 4 turach. Wizyta animatorów (warsztaty literackie) będzie dodatkowym wsparciem i atrakcją dla dzieci, wprowadzi w tematykę spotkania. Spotkanie z autorem książek nie jest częstym wydarzeniem wśród najmłodszych w naszym mieście. Dzięki tej inicjatywie będzie szansa na dostarczenie niezwykłych przeżyć dla dzieci uczęszczających do przedszkola. „Spotkanie z Basią” wprowadzi dzieci w świat literatury, uczestnicy dowiedzą się także na czym polega praca pisarki i co wykorzystuje ona do tworzenia swoich opowiadań. Wspólnie z autorką dzieci spróbują wymysleć swoją fabułę i przez chwilę poczują się jak prawdziwi artyści. Termin realizacji: czerwiec 2024 r. Miejsce: Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Ożarowskiej 34 (3 spotkania) i Mickiewicza 51 (1 spotkanie).

 1. TROPICIELE / Fundacja „Chcę mieć Przyszłość”

Na inicjatywę składają się: Przyrodnicze spacery edukacyjne z ornitolożką (Dorotą Zielińską); Noc Sów i Noc Nietoperzy, tj dwa spacery po zmroku (z przyrodnikiem Maciejem Fuszarą), zakończone wspólnym ogniskiem; Budowa domków lęgowych dla ptaków (warsztaty międzypokoleniowe); Składanie hoteli dla owadów, proste warsztaty dla młodszych dzieci, pod opieką rodziców; Posianie roślin przyjaznych owadom i ptakom, na terenie wyznaczonym przez Miasto; Wykonanie zielników  z roślin pozyskanych w trakcie spacerów. Udział w spotkaniach może wziąć każdy mieszkaniec Gminy. Z poprzednio realizowanych spotkań tego typu wiemy, że na spotkania najchętniej przychodzą rodziny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Zdarzały się także rodziny trzypokoleniowe lub samotni seniorzy. Większość spotkań wymaga aktywnego zaangażowania uczestników (przyniesienie młotków, układanie trzciny, zbieranie chrustu na ognisko, przygotowanie ziemi przed posianiem roślin). Termin realizacji: maj – październik 2024 r. Miejsce: Park w Ołtarzewie, zalesienie śródpolne w Kaputach, park przy pałacu w Duchnicach Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim.

 1. ULUBIENI BOHATEROWIE NASZEJ RODZINY / Grupa nieformalna „Zabajkowani” – Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Jest to inicjatywa międzypokoleniowa, polegająca na stworzeniu książeczki na temat ulubionych bohaterów literackich. Warsztaty odbędą się w trzech turach. Podczas każdego z nich odbędą się popołudniowe zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w jednej sali, zaś równolegle w drugim pomieszczeniu dorośli członkowie rodzin będą uczestniczyć w spotkaniu na temat zalet rodzinnego czytania i kontaktu najmłodszych z książką. Zarówno dzieci, jak i dorośli wykonają na nich swoje prace plastyczne, które połączone stworzą spójną całość jako rodzinne książeczki. Uwieńczeniem naszych działań będzie spotkanie z autorem książek dla najmłodszych, m.in.: „Pan Kuleczka”, „Wesoły Ryjek” – p. Wojciechem Widłakiem, któremu towarzyszyć będzie prezentacja prac powstałych na warsztatach. Termin realizacji: kwiecień/maj 2024 r. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim  – Filia w Józefowie oraz Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

 

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY ODDOLNE INICJOWANE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

Poniżej prezentujemy Regulamin, wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie na realizację inicjatywy jest złożenie w terminie do 15 lutego 2024 r. wypełnionego wniosku w formie (do wyboru):

 • papierowej – w Bibliotece Publicznej im. Ireny Zarzyckiej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w godzinach pracy placówki, lub korespondencyjnie na w/w adres, z dopiskiem na kopercie „Wniosek na inicjatywy oddolne”,
 • online – w poniższym formularzu. Po przyjęciu wniosku do oceny i ewentualnym uzupełnieniu braków formalnych, konieczne będzie złożenie w siedzibie Biblioteki podpisanego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń (Załączniki nr 2 i 3).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt podczas konsultacji oraz w mailu kontaktowym: konkurs@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl .

Regulamin

Regulamin konkursu na inicjatywy oddolne inicjowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej w gminie Ożarów Mazowiecki

Partnerzy lokalni projektu „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”:
Skip to content