BLISKO – Prelegenci

Prelegenci

Wykłady i warsztaty podczas ogólnopolskiej Konferencji „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki” poprowadzą:

Wykład inauguracyjny „Czas kryzysów. Czy (i jak) zmieniają się bibliotekarze i czytelnicy?”

JACEK KRÓLIKOWSKI

Specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Ma doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995-2005, głównie na Bałkanach. Od 2005 działał jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006-2008 zarządzał dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Wykład inauguracyjny „Czas kryzysów. Czy (i jak) zmieniają się bibliotekarze i czytelnicy?” oraz warsztat „Cyberbezpieczeństwo czytelnika / Cyberbezpieczeństwo bibliotekarza. Jak usprawnić pracę i współpracę?”

dr MARCIN KARWOWSKI

Dyplomowany infobroker, coach i naukowiec – informatolog, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach. Trener w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniu LABIB, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i wielu innych instytucjach i organizacjach. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

Warsztat „Bibliotekarz z pokolenia „Z” / Czytelnik z pokolenia „Z”. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń”

ŁUKASZ BRAUN

Absolwent etnologii i antropologii kulturowej oraz Doktoranckich Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 5 lat pracował we wrocławskiej Hali Stulecia, w tym jako kierownik działu PR i marketingu. W Good Books pełni funkcję marketing managera. Specjalizuje się w marketingu cyfrowym i promuje wdrażanie nowych technologii oraz narzędzi komunikacji w instytucjach kultury. W wolnym czasie chętnie sięga po książki autorów science fiction i reportaże podróżnicze. Interesuje się rozwojem nowych mediów, kulturą Maroka, lubi górskie wędrówki.

Warsztat „Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i bibliotekarzy”

dr WANDA MATRAS-MASTALERZ

Miłośniczka książek i czytania, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii realizowanych na podstawie jej autorskich programów. W latach 2018-2022 Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, propagatorka „Książek na receptę z receptą na życie”. Ekspert Instytutu Książki, współrealizatorka kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Od 2018 roku redaktorka naczelna „Biblioterapii w Szkole”, dodatku do „Biblioteki w Szkole” (Warszawa, wyd. Sukurs).

Warsztat „Trudny czytelnik? / Trudny bibliotekarz? Jak z nim pracować i rozmawiać?”

dr ANNA M. KIEŁBIEWSKA

Trener komunikacji, umiejętności biznesowych i społecznych. Kulturoznawca, animator kultury, doktor nauk społecznych. Od ponad dekady uczy na Uniwersytecie Warszawskim pięknego i skutecznego mówienia, językowej poprawności i zasad autoprezentacji, prowadzi też warsztaty rozwoju osobistego, treningi edukacji medialnej i pracy przed kamerą. Współpracuje z Uniwersytetem Otwartym, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, organizacjami pozarządowymi. Pasjonatka idei life-long learning i nowoczesnych metod nauczania dorosłych; uważny obserwator zmieniających się obyczajów. Autorka bloga Komilfo.biz o kulturze w życiu i w biznesie. Prywatnie kolekcjonerka starych podręczników dobrych manier, motocyklistka i żeglarka.

Skip to content