Działalność

„Młodzi ludzie lubią angażować się w działania, podczas których mogą pokazać, że wiele potrafią i że wiele mogą od siebie dać nie oczekując nic w zamian.” –  Wolontariuszka z jednego z gdańskich gimnazjów

„Każdy wariat kocha WOLONTARIAT :)„ – Cytat z koszulki wolontariuszki „ATD Czwarty Świat”

Kto może zostać wolontariuszem Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim?

Każdy, kto czuje potrzebę bezpłatnego, dobrowolnego i świadomego działania na rzecz innych ludzi, wykraczającego poza więzi rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. Przypominamy, iż wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Do wolontariatu w Bibliotece szczególnie zapraszamy osoby lubiące książki i wykazujące pozytywne nastawienie do innych ludzi.

Co trzeba zrobić, aby rozpocząć wolontariat w Bibliotece?

Należy dokładnie poznać „Prawa i obowiązki Wolontariusza Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim” oraz dostarczyć wypełniony „Kwestionariusz Wolontariusza” do Opiekuna Wolontariatu w wybranej placówce (do pobrania w zakładce „Zgłoszenia”).

Ile czasu trwa wolontariat w Bibliotece?

Nabór i rozliczanie czasu pracy wolontariuszy młodzieżowych określają ramy roku szkolnego. Nie ma ustalonego minimum, ani maksimum godzin do przepracowania. Praca jest dobrowolna i dostosowana do harmonogramu zajęć i obowiązków szkolnych i domowych. Z reguły wolontariusz spędza w Bibliotece 1 godzinę tygodniowo w terminie wcześniej uzgodnionym przez opiekuna wolontariatu z rodzicami. Pracę dorosłych uzgadniamy indywidualnie.

Czy wolontariat młodzieżowy jest punktowany na świadectwie?

Tak. Po zakończonym wolontariacie, przed zakończeniem roku szkolnego, wolontariusz otrzymuje zaświadczenie. W oparciu o nie wychowawca klasy na świadectwie dopisuje punkty, które mogą zaważyć np. na przyjęciu do wymarzonego liceum.

Co w Bibliotece może robić dorosły wolontariusz?

Wszystko, co sprawia mu przyjemność, jest związane z jego pasją, daje możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi.

W których placówkach mogą pracować wolontariusze?

Wolontariusze mogą pracować we wszystkich placówkach (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Zgłoszenia”).

Czy wolontariusze Biblioteki spotykają się z innymi wolontariuszami?

Tak. Raz w roku, w grudniu, spotykamy się podczas Ożarowskiego Dnia Wolontariusza. Na takie spotkanie mogą przybyć wszyscy chętni wolontariusze z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Dzielimy się osiągnięciami z minionego roku, zastanawiamy co można jeszcze zrobić, i oczywiście się integrujemy – wspólny posiłek, rozmowy, spotkanie z ciekawymi ludźmi. Zawsze jest inaczej 🙂

Dlaczego warto być wolontariuszem Biblioteki?

Biblioteka to miejsce przyjazne wszystkim ludziom i ich inicjatywom. Pomagamy nie tylko zdobyć dodatkowe punkty do szkoły średniej, ale też jesteśmy Waszym miejscem. To od Was zależy, jak to miejsce będzie działać i wyglądać. My pomagamy Wam spełniać swoje marzenia i realizować pasje, Wy pomagacie nam w codziennej pracy. I co ważne… rozumiemy Was dobrze, bo my, bibliotekarze także czasem jesteśmy wolontariuszami 🙂

Skip to content