Gra-065432

Pytanie nr 6:

Jak nazywał się budynek, który był pierwszą siedzibą Filii w Święcicach?

Podpowiedź:

Odpowiedź znajduje się na planszy z największą ilością narysowanych budynków.

Zadanie dodatkowe:

Spróbujcie też na mapie Ożarowa Mazowieckiego zaznaczyć inne historyczne i obecne siedziby Biblioteki.

Skip to content