Otwarcie książkomatów – relacja

Operacja pn. „Zakup książkomatów dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w celu poszerzenia oferty dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup książkomatów i udostępnianie ich przez okres związania z celem, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kampinos.

Piękny i słoneczny dzień 8 maja 2023 roku – Ogólnopolskie Święto Bibliotekarzy i Bibliotek – uświetniony został otwarciem pierwszych w powiecie warszawskim zachodnim książkomatów.

Stało się to dzięki życzliwości i determinacji wielu wspaniałych ludzi. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” z p. Prezesem Pawłem Białeckim na czele za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu dofinansowania, Urzędowi Miejskiemu w Ożarowie Mazowieckim pod przewodnictwem p. Burmistrza Pawła Kanclerza oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” z p. Prezesem Lechem Toruszewskim przy sterze, za udostępnienie gruntów i ogromną pomoc organizacyjną. Wyjątkowa, zawierająca lokalne elementy i kolory, grafika obu urządzeń zaprojektowana została przez p. Ewę Barwińską, ożarowską artystkę, której mural można podziwiać na klatce schodowej Biblioteki głównej.

Za obecność na uroczystościach w tym ważnym dla nas i Czytelników Biblioteki dniu serdecznie dziękujemy p. Wicestaroście Wojciechowi Białasowi, radnym PWZ p. Mariuszowi Latkowi i p. Michałowi Kanclerzowi (tego dnia w podwójnej roli – także jako pracownik Domu Kultury „Usmiech”), p. Burmistrz Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak, radnemu Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim p. Kamilowi Bednarskiemu, redaktor naczelnej „Informatora Ożarowskiego” p. Jolancie Kołodyńskiej-Rzeźnik, p. Beacie Zajączkowskiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, p. Grażynie Lipskiej-Zarembie ze Stowarzyszenia Historycznego Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki, p. Iwonie Marszałek, wicedyrektor Biura Promocji Rynku Hurtowego Bronisze, p. Marcinowi Dąbrowskiemu z Biura Promocji  Bronisz, emerytowanej Dyrektor Biblioteki p. Elżbiecie Paderewskiej i wreszcie przesympatycznej grupie dzieci wraz z Wychowawczyniami z Przedszkola nr 1 w Ożarowie Mazowieckim „Zameczek” i naszym Mieszkańcom.

Książkomaty są do Państwa dyspozycji. Nasze marzenie właśnie się zmaterializowało. Czeka nas jeszcze pokonanie kilku trudności technicznych, za które z góry przepraszamy, ale mamy nadzieję iż wkrótce urządzenia bezawaryjnie obsługiwać będą zwroty i wypożyczenia książek.

Skip to content