PDB

Powiatowy Dzień Bibliotekarza świętowany jest w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Bibliotece Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2016 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w PWZ była ówczesna instruktor powiatowa Ewa Bojarowska.

PDB to święto wszystkich Bibliotekarzy oraz osób pracujących w bibliotekach publicznych. To także okazja do podsumowania pracy i osiągnięć zawodowych bibliotekarzy, jak również podsumowania rocznej działalności bibliotek PWZ.

Relacje

2023

Za nami VII Powiatowy Dzień Bibliotekarza! Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza świętowany jest w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Bibliotece Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2016 roku. Tegoroczne obchody dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim miały charakter szczególny – podwójnego jubileuszu –
75-lecia istnienia placówki oraz 15-lecia Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ponadto obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza, tradycyjnie już, były uroczystym zamknięciem XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podało w uzasadnieniu wyboru hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza biblioteka”:

Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Jest otwarta na wszystkich. Oferta Biblioteki jest tak różnorodna i dostosowana do potrzeb użytkowników, że każdy znajdzie coś w niej interesującego. To dlatego Bibliotekę można nazwać Moją, Twoją, Naszą i się z nią utożsamiać.

Na uroczystości, która odbyła się 19 maja 2023 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel obecni byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych naszego powiatu: Izabelina, Kampinosu, Leszna, Błonia, Łomianek, Starych Babic.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Wicestarosta PWZ Wojciech Białas, Romuald Reszka, Etatowy Członek Zarządu PWZ, Witold Malarowski, Przewodniczący Rady PWZ, radni Rady PWZ – Leszek Tokarczyk i Michał Kanclerz. Wśród gości pojawili się także przedstawiciele władz gmin naszego powiatu: Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, radni Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego – Zbigniew Szelenbaum i Maria Dominiak, Michał Turkas, Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, dr inż. Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Kampinos, Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin, Zenon Reszka, Burmistrz Błonia, Marcin Klimek, Zastępca Wójta Gminy Leszno, Maria Pszczółkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach, Grzegorz Banaszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Błoniu, Krzysztof Szuba, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice. Obecni byli również przedstawiciele  zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń i fundacji: Bożena Chlebicka-Abramowicz, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP, Jacek Królikowski, Prezes FRSI, Paweł Białecki, Prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, przedstawiciele Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i przyjaciele bibliotek publicznych PWZ oraz dyrektorzy instytucji kultury i oświaty.

Pierwszą częścią oficjalnych obchodów były powitania i wystąpienia okolicznościowe. Dyrektor Biblioteki Publicznej Anita Nowińska otwierając uroczystości, podkreśliła, że rok jubileuszowy to doskonała okazja do podsumowania działalności i zastanowienia się, gdzie my – biblioteki PWZ – jesteśmy po 15 latach
i dokąd dążymy? Udało nam się sprawić, że biblioteka nie jest już passé – to dzisiaj otwarte, nowoczesne, lokalne centrum aktywności społecznej, współczesna agora. Jej rolą, poza promocją czytelnictwa, jest działalność służąca poprawie jakości życia społeczeństwa, jego edukacji, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, uwrażliwieniu na sprawy społeczne, a także budowaniu partnerstw, zwłaszcza lokalnych. Podkreśliła również fakt, że bibliotekarze bardzo cenią współpracę z samorządami, bez której nie jest możliwa zmiana, rozwój bibliotek pod względem infrastruktury, kadrowym i technologicznym. Stałe dotacje utrzymują działalność bibliotek, ale otwartość na nasze potrzeby podnosi jakość tej współpracy ponad ustawowe standardy. Nie bez znaczenia dla poprawy jakości funkcjonowania bibliotek pozostaje współpraca z instytucjami związanymi z polskim bibliotekarstwem i fundacjami działającymi na rzecz rozwoju bibliotek polskich.

Następnie głos zabrały osoby, które przyczyniły się do utworzenia Biblioteki Powiatowej dla PWZ – Elżbieta Paderewska, Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim w latach 2004-2019, Leszek Tokarczyk, Wicestarosta Warszawski Zachodni w latach 2006-2010 oraz Kazimierz Stachurski, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
w latach 2002-2010. Miłym akcentem było wręczenie Dyrekcji podziękowania za instruktorską współpracę od instruktorek pracujących dla Biblioteki Powiatowej przez ostatnie 15 lat.

Wicestarosta Warszawski Zachodni Wojciech Białas, w imieniu Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, wspólnie z Romualdem Reszką, Etatowym Członkiem Zarządu PWZ oraz Witoldem Malarowskim, Przewodniczącym Rady PWZ wręczył pamiątkowy grawer z gratulacjami i życzeniami dalszej satysfakcjonującej pracy. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego Andrzej Cichal
w swoich wystąpieniach docenili trudną pracę bibliotekarzy i ważną rolę bibliotek w dostępie do książki i informacji. Ponadto głos zabrał Jacek Królikowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który podkreślił wagę współpracy Samorządu z Bibliotekami i to, że cieszy go obecność tylu przedstawicieli władz samorządowych powiatu warszawskiego zachodniego. Następnie na scenie pojawiła się delegacja z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej dla Województwa Mazowieckiego – instruktorzy Beata Golatowska i Marcin Leszczyński, którzy przekazując list od Dyrektora Biblioteki Michała Strąka, podkreślili dużą rolę bibliotek PWZ dla Mazowsza. Na koniec życzenia dalszej satysfakcji z wykonywanego zawodu dla bibliotekarzy przekazała Bożena Chlebicka-Abramowicz, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był również okazją do podsumowania działalności bibliotek publicznych PWZ w 2022 roku, która została zaprezentowana
w krótkim filmie. Ponadto, Wicestarosta Warszawski Zachodni Wojciech Białas wręczył bibliotekarzom PWZ Dyplomy Honorowe z okazji jubileuszu ich pracy. Na koniec Dyrektor Anita Nowińska przedstawiła zebranym sylwetkę Ewy Ulanowskiej, która w 1962 r. powołała do życia Filię nr 2 w Święcicach.

Od 2019 r. stałym punktem programu obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza jest ogłoszenie Lidera Promocji Czytelnictwa PWZ i wręczenie pamiątkowej statuetki Pchły Szachrajki. Tytuł przyznawany jest za wyróżniające działania kulturalne i podejmowane akcje czytelnicze oraz osiągnięcia w rozwoju
i rozpowszechnianiu czytelnictwa na obszarze PWZ. W tym roku zaszczytny tytuł przyznano w kategoriach: Całokształt Działalności – MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z.o.o., Osobowość roku 2022 – Mirosławie Dymek, starszemu kustoszowi w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno, Instytucja Roku 2022 – Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Część oficjalną zakończyliśmy jubileuszowym tortem i poczęstunkiem.

Zwieńczeniem uroczystości był wyjątkowy i liryczny, ale z elementami humoru, koncert zespołu Plateau „O miłości niebanalnie: od Grechuty do Cohena”.

Powiatowemu Dniu Bibliotekarza towarzyszyła wystawa, prezentująca działalność Bibliotek Publicznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dziękujemy Bibliotekom za przygotowane materiały i wkład w powstanie ekspozycji.

Dziękujemy firmom, które wsparły nas w organizacji spotkania: MCC Mazurkas, Keller Polska Sp z.o.o., Colibers, Grobex oraz Warszawskiemu
Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bronisze.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność, piękne życzenia, prezenty i kwiaty!

2022

18 maja 2022 roku świętowaliśmy VI Powiatowy Dzień Bibliotekarza, zamykający obchody Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem: Biblioteka – świat w jednym miejscu.

Podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza przyznane zostały 2 honorowe tytuły Lidera Promocji Czytelnictwa PWZ 2021, w kategoriach: Całokształt Działalności – Pawłowi Białeckiemu, Prezesowi Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz Osobowość Roku – Ewie Pawlak, Zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. W dowód zasług wręczono statuetki Pchły Szachrajki, autorstwa Pawła Pietrusińskiego. Serdecznie gratulujemy!!!

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był również okazją do podsumowania działalności bibliotek publicznych PWZ w 2021 roku, którą przedstawiła Ewa Krupa, instruktor powiatowy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. Zaszczycili nas swoją obecnością, m.in.: Pani Kamila Nowak, Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Ewelina Degowska, Sekretarz Powiatu, która odczytała życzenia od Pana Wicestarosty PWZ Wojciecha Białasa, Pan Romuald Reszka, etatowy członek Zarządu PWZ, Pan Leszek Tokarczyk, radny, pan Witold Malarowski, Przewodniczący Rady PWZ, Pan Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, zastępca burmistrza, Pan Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz gmin naszego powiatu, Pan Zenon Reszka, Burmistrz Błonia, Pani dr inż. Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Kampinos, Pani Katarzyna Sońta, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, dyrektorzy jednostek samorządowych gminy Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń, Pani dr Agnieszka Strojek, wicedyrektor BP m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy bibliotek publicznych z Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna, a przede wszystkim bohaterowie dnia – dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych PWZ z: Błonia, Izabelina, Kampinosu, Leszna, Łomianek, Starych Babic i Ożarowa Mazowieckiego.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność, piękne życzenia i kwiaty!

Dziękujemy firmom, które wsparły nas w organizacji spotkania: MCC Mazurkas, Platon, Colibers, Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bronisze, Zakładowi Kamieniarskiemu Grobex, Cukierni Ożarowskiej, Cukierni Jancewicz. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła firma STANSAT. Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się w reprezentacyjnych przestrzeniach MCC Mazurkas.

Wydarzenie uświetnił koncert duetu skrzypcowego Queens of Violin, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

2017

W Tygodniu Bibliotek, jako Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza dla gmin: Błonie, Izabelin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Gościliśmy bibliotekarzy z większości tych gmin, jak i samorządowych włodarzy organizujących ich pracę – radnych, przedstawicieli zarządów gmin i Starostę Jana Żychlińskiego.

Gratulowaliśmy bibliotekom, które osiągnęły najlepsze wyniki – pod względem liczby czytelników, wielkosci księgozbioru i zakupów nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców  – tu zdecydowanie wyróżnia się Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, której Czytelnikom i prowadzącym ją Bibliotekarzom jeszcze raz serdeczne gratulujemy. Podobne gratulacje i wdzięczność wyraziliśmy wobec Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach – Pani Grażyny Kozińskiej, która wciąż od lat, wyznacza standardy pracy bibliotekarza, a biblioteka przez nią kierowana niezmiennie utrzymuje najwyższy wskaźnik wypożyczeń w powiecie warszawskim zachodnim.

Ale to część oficjalna. W nieoficjalnej zjawił się Wojciech Gęsicki, jak sam siebie nazywa, wrażliwy bard i przy otwartych nie tylko dla bibliotekarzy drzwiach przedstawił nam swój recital. Dziękujemy!

2016

9 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Spotkaniem tym zainaugurowaliśmy obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które w całej Polsce odbywają się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Celem tak sformulowanego hasła jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości przez Elżbietę Paderewską – Dyrektora Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, głos zabrał Starosta Jan Żychliński, który podziękował bibliotekarzom za ciężką, czasem mało zauważalną, ale ważną pracę oraz złożył życzenia z okazji bibliotekarskiego święta. Starosta wspomniał również o trudnej sytuacji polskiego czytelnictwa, o nowych mediach w bibliotekach i o zmieniającej się roli współczesnego bibliotekarza.

Ważną dziedziną działalności bibliotek publicznych w powiecie są Dyskusyjne Kluby Książki, dlatego też kolejnym punktem programu były prezentacje ich dokonań. Bibliotekarki miały okazję, aby podzielić się doświadczeniami, wymienić obserwacjami i wyciągnąć na przyszłość wnioski z dotychczasowej pracy. O swoich Klubach mówiły: Bożena Sulik (Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Leszno), Grażyna Kozińska (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach), Małgorzata Konopka (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie) oraz Ewa Sobieraj (Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim).

Dzień Bibliotekarza był dobrym dniem nie tylko do świętowania sukcesów zawodowych, ale i do pochwalenia się swoimi pasjami i zamiłowaniami. Służyć temu ma wystawa „Bibliotekarz po godzinach”, której pomysłodawczynią jest Ewa Bojarowska – Instruktor Biblioteki Publicznej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ekspozycja, którą czytelnicy oglądać będą mogli przez najbliższy tydzień pokazuje pracowników bibliotek jako wspaniałych ogrodników, malarzy, hobbystów, ciekawych świata podróżników. W prezentowanych profilach możemy zobaczyć bibliotekarzy nietuzinkowych, daleko odbiegających od stereotypu zakurzonej, szarej myszki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i świętowanie z nami, zapraszamy do udziału w pozostałych atrakcjach Tygodnia Bibliotek.

Skip to content