Pierwsza w Europie i druga na świecie

3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, które upamiętnia przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Trzy oryginalne rękopisy Konstytucji 3 maja są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Pokaz oryginału odbędzie się 3 maja w sali balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych na ul. Długiej 7 w Warszawie. Będzie można go zobaczyć w godzinach 12.00–16.00. W maju kopia tego dokumentu będzie prezentowana na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Będzie można ją oglądać w dniach:

  • 1-8 maja w godz. 10.00–18.00;
  • 10–11 maja w godz. 10.00–16.00;
  • 12–13 maja w godz. 10.00–18.00,
  • 14 maja (Noc Muzeów) w godz. 19.00–2.00.

Konstytucja 3 maja, to dokument, który regulował ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podpisana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze „stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi”, została zaprojektowana po to, aby zlikwidować wady systemu politycznego opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Dokument ten:

  • zmienił ustrój państwa na monarchię dziedziczną,
  • ograniczał demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (tzw. gołocie),
  • stawiał chłopów pod ochroną państwa,
  • ustanowił katolicyzm religią panującą,
  • formalnie znosił liberum veto.
Skip to content