Powiat warszawski zachodni – monografia albumowa

Powiat warszawski zachodni – monografia albumowa wydana z okazji piętnastolecia samorządu powiatowego.

Opracowanie jest kompendium wiedzy o naszym powiecie. Zawiera liczne ilustracje bogatego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Uzupełniają je takie dodatki jak kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  skład Zarządów i Rad Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ujęciu historycznym i współcześnie, wykaz nagród i wyróżnień oraz bibliografia regionalna.

Treść przygotował zespół redakcyjny pod kierunkiem wicestarosty Pawła Białeckiego. Zdjęcia pochodzą z Archiwum Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Publikację  objęła merytoryczną opieką Elżbieta Paderewska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Skład i opracowanie graficzne jest dziełem Ewy Strulak, druk i oprawę wykonała firma Print-Pol w Komorowie Wydawcą jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

Książka ukazała się w 2014 roku a jej edycja na papierze kredowym, z kolorowymi zdjęciami, została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Publikacja dostępna jest również w elektronicznej wersji pod linkiem:
https://pwz.pl/sites/default/files/2021-01/Monografia_-_Powiat_Warszawski_Zachodni_-_do_pobrania.pdf

Skip to content