Powiatowy Dzień Bibliotekarza – relacje

Za nami VII Powiatowy Dzień Bibliotekarza! Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza świętowany jest w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Bibliotece Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2016 roku. Tegoroczne obchody dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim miały charakter szczególny – podwójnego jubileuszu –
75-lecia istnienia placówki oraz 15-lecia Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ponadto obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza, tradycyjnie już, były uroczystym zamknięciem XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podało w uzasadnieniu wyboru hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza biblioteka”:

Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Jest otwarta na wszystkich. Oferta Biblioteki jest tak różnorodna i dostosowana do potrzeb użytkowników, że każdy znajdzie coś w niej interesującego. To dlatego Bibliotekę można nazwać Moją, Twoją, Naszą i się z nią utożsamiać.

Na uroczystości, która odbyła się 19 maja 2023 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel obecni byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych naszego powiatu: Izabelina, Kampinosu, Leszna, Błonia, Łomianek, Starych Babic.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Wicestarosta PWZ Wojciech Białas, Romuald Reszka, Etatowy Członek Zarządu PWZ, Witold Malarowski, Przewodniczący Rady PWZ, radni Rady PWZ – Leszek Tokarczyk i Michał Kanclerz. Wśród gości pojawili się także przedstawiciele władz gmin naszego powiatu: Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, radni Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego – Zbigniew Szelenbaum i Maria Dominiak, Michał Turkas, Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, dr inż. Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Kampinos, Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin, Zenon Reszka, Burmistrz Błonia, Marcin Klimek, Zastępca Wójta Gminy Leszno, Maria Pszczółkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach, Grzegorz Banaszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Błoniu, Krzysztof Szuba, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice. Obecni byli również przedstawiciele  zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń i fundacji: Bożena Chlebicka-Abramowicz, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP, Jacek Królikowski, Prezes FRSI, Paweł Białecki, Prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, przedstawiciele Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i przyjaciele bibliotek publicznych PWZ oraz dyrektorzy instytucji kultury i oświaty.

Pierwszą częścią oficjalnych obchodów były powitania i wystąpienia okolicznościowe. Dyrektor Biblioteki Publicznej Anita Nowińska otwierając uroczystości, podkreśliła, że rok jubileuszowy to doskonała okazja do podsumowania działalności i zastanowienia się, gdzie my – biblioteki PWZ – jesteśmy po 15 latach
i dokąd dążymy? Udało nam się sprawić, że biblioteka nie jest już passé – to dzisiaj otwarte, nowoczesne, lokalne centrum aktywności społecznej, współczesna agora. Jej rolą, poza promocją czytelnictwa, jest działalność służąca poprawie jakości życia społeczeństwa, jego edukacji, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, uwrażliwieniu na sprawy społeczne, a także budowaniu partnerstw, zwłaszcza lokalnych. Podkreśliła również fakt, że bibliotekarze bardzo cenią współpracę z samorządami, bez której nie jest możliwa zmiana, rozwój bibliotek pod względem infrastruktury, kadrowym i technologicznym. Stałe dotacje utrzymują działalność bibliotek, ale otwartość na nasze potrzeby podnosi jakość tej współpracy ponad ustawowe standardy. Nie bez znaczenia dla poprawy jakości funkcjonowania bibliotek pozostaje współpraca z instytucjami związanymi z polskim bibliotekarstwem i fundacjami działającymi na rzecz rozwoju bibliotek polskich.

Następnie głos zabrały osoby, które przyczyniły się do utworzenia Biblioteki Powiatowej dla PWZ – Elżbieta Paderewska, Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim w latach 2004-2019, Leszek Tokarczyk, Wicestarosta Warszawski Zachodni w latach 2006-2010 oraz Kazimierz Stachurski, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
w latach 2002-2010. Miłym akcentem było wręczenie Dyrekcji podziękowania za instruktorską współpracę od instruktorek pracujących dla Biblioteki Powiatowej przez ostatnie 15 lat.

Wicestarosta Warszawski Zachodni Wojciech Białas, w imieniu Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, wspólnie z Romualdem Reszką, Etatowym Członkiem Zarządu PWZ oraz Witoldem Malarowskim, Przewodniczącym Rady PWZ wręczył pamiątkowy grawer z gratulacjami i życzeniami dalszej satysfakcjonującej pracy. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego Andrzej Cichal
w swoich wystąpieniach docenili trudną pracę bibliotekarzy i ważną rolę bibliotek w dostępie do książki i informacji. Ponadto głos zabrał Jacek Królikowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który podkreślił wagę współpracy Samorządu z Bibliotekami i to, że cieszy go obecność tylu przedstawicieli władz samorządowych powiatu warszawskiego zachodniego. Następnie na scenie pojawiła się delegacja z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej dla Województwa Mazowieckiego – instruktorzy Beata Golatowska i Marcin Leszczyński, którzy przekazując list od Dyrektora Biblioteki Michała Strąka, podkreślili dużą rolę bibliotek PWZ dla Mazowsza. Na koniec życzenia dalszej satysfakcji z wykonywanego zawodu dla bibliotekarzy przekazała Bożena Chlebicka-Abramowicz, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był również okazją do podsumowania działalności bibliotek publicznych PWZ w 2022 roku, która została zaprezentowana
w krótkim filmie. Ponadto, Wicestarosta Warszawski Zachodni Wojciech Białas wręczył bibliotekarzom PWZ Dyplomy Honorowe z okazji jubileuszu ich pracy. Na koniec Dyrektor Anita Nowińska przedstawiła zebranym sylwetkę Ewy Ulanowskiej, która w 1962 r. powołała do życia Filię nr 2 w Święcicach.

Od 2019 r. stałym punktem programu obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza jest ogłoszenie Lidera Promocji Czytelnictwa PWZ i wręczenie pamiątkowej statuetki Pchły Szachrajki. Tytuł przyznawany jest za wyróżniające działania kulturalne i podejmowane akcje czytelnicze oraz osiągnięcia w rozwoju
i rozpowszechnianiu czytelnictwa na obszarze PWZ. W tym roku zaszczytny tytuł przyznano w kategoriach: Całokształt Działalności – MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z.o.o., Osobowość roku 2022 – Mirosławie Dymek, starszemu kustoszowi w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno, Instytucja Roku 2022 – Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Część oficjalną zakończyliśmy jubileuszowym tortem i poczęstunkiem.

Zwieńczeniem uroczystości był wyjątkowy i liryczny, ale z elementami humoru, koncert zespołu Plateau „O miłości niebanalnie: od Grechuty do Cohena”.

Powiatowemu Dniu Bibliotekarza towarzyszyła wystawa, prezentująca działalność Bibliotek Publicznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dziękujemy Bibliotekom za przygotowane materiały i wkład w powstanie ekspozycji.

Dziękujemy firmom, które wsparły nas w organizacji spotkania: MCC Mazurkas, Keller Polska Sp z.o.o., Colibers, Grobex oraz Warszawskiemu
Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu Bronisze.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność, piękne życzenia, prezenty i kwiaty!

Skip to content