Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Powiatowy Dzień Bibliotekarza świętowany jest w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Bibliotece Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2016 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w PWZ była ówczesna instruktor powiatowa Ewa Bojarowska.

PDB to święto wszystkich Bibliotekarzy oraz osób pracujących w bibliotekach publicznych. To także okazja do podsumowania pracy i osiągnięć zawodowych bibliotekarzy, jak również podsumowania rocznej działalności bibliotek PWZ.

Relacje

2021

W dniu 23 czerwca br., po rocznej przerwie, Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowała dla bibliotekarzy bibliotek gminnych PWZ Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2021.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władze  samorządowe gminy Kampinos, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych PWZ oraz osoby zaprzyjaźnione z ożarowską biblioteką.

Nieoficjalną częścią wydarzenia były warsztaty „Zrozumieć niedostępność. Czyli jak myśleć o dostępności”, które dla naszych bibliotekarzy poprowadził artysta sztuk wizualnych Kobas Laksa. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część oficjalna – powitanie i mowy okolicznościowe. Następnie instruktor biblioteki powiatowej omówiła działalność bibliotek publicznych PWZ w 2020 r., zwracając szczególną uwagę na innowacyjne pomysły realizowane przez biblioteki w czasie trwania pandemii i lockdownu placówek bibliotecznych. Uzupełnieniem prezentacji o bibliotekach publicznych PWZ była prelekcja Agnieszki Koszowskiej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Jak polskie biblioteki publiczne poradziły sobie z pandemią?”, uwzględniająca sytuację bibliotek w Polsce i na świecie.  

Szczególnym punktem uroczystości było wręczenie pięciu dyplomów honorowych z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz przekazanie na ręce Zastępcy Wójta Gminy Kampinos Sebastiana Wardziaka listu gratulacyjnego dla BPG Kampinos z okazji 35-lecia działalności placówki.

W bieżącym roku przyznano także zaległe wyróżnienie Lidera Promocji Czytelnictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 2019. Tegoroczna Kapituła przyznała tylko jedną nagrodę w kategorii: Całokształt działalności. Statuetkę otrzymała Grażyna Kozińska, wieloletnia Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach, która w 2020 r. przeszła na emeryturę. Nagrodę w Jej imieniu odebrał Zastępca Burmistrza ds. Społecznych w Łomiankach Witold Gawda. Ze względu na szczególną sytuację bibliotek w czasie pandemii oraz trudne i różnorodne warunki pracy, nie przyznano tytułu Lidera za 2020 r.

Całość uświetnił występ młodych utalentowanych artystów z lokalnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej „Fabryki Dźwięków”, którzy zaprezentowali się w repertuarze współczesnym i klasycznym.

Dzięki uprzejmości ks. Zbigniewa Kołodzieja impreza odbyła się na Scenie Ołtarzew. Bardzo dziękujemy za współpracę i pomoc.

Dziękujemy za uczestnictwo i do zobaczenia za rok!

2020

W tym roku, z powodu trwającej od marca pandemii, nie mogliśmy się spotkać, by wspólnie świętować Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2020. Jednak jako Biblioteka Powiatowa chcemy bardzo podziękować Bibliotekarzom oraz wszystkim pracownikom siedmiu bibliotek w powiecie warszawskim zachodnim, za pracę i serce włożone w codzienne obowiązki. Wasza działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa i integracji środowiska lokalnego ma zasięg nie tylko gminny czy powiatowy, ale dzięki mediom społecznościowym (FB, Instagram), wykracza poza jego granice. Załączony poniżej film tylko w części, ale jakże ważnej – dotyczącej czytelnictwa, pokazuje efekt Waszej pracy w roku 2019.

Jesteśmy przekonani, że pomimo obecnych przeciwności, ten rok również przyniesie wiele zadowalających efektów czytelniczych i nie tylko, a za rok podzielimy się tymi informacjami, celebrując Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2021!

2019

15 maja 2019 r. obchodziliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza. To wyjątkowe święto, wciąż unikatowe w świecie bibliotekarskim, zorganizowała Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na uroczystość przybyli goście z całego powiatu: przedstawiciele Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władze i przedstawiciele władz samorządowych gminy Izabelin, Kampinos, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych PWZ, przedstawiciele innych instytucji kultury oraz osoby zaprzyjaźnione z ożarowską biblioteką. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego i Władysław Teofil Bartoszewski, którzy w imieniu Marszałka Adama Struzika odczytali list gratulacyjny i złożyli życzenia bibliotekarzom naszego powiatu.

Największą niespodzianką tegorocznego Powiatowego Dnia Bibliotekarza, utrzymywaną w tajemnicy do ostatniej chwili, był przyznany po raz pierwszy honorowy tytuł Lidera Promocji Czytelnictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, za wyróżniające się działania kulturalne i podejmowane akcje czytelnicze oraz osiągnięcia w rozwoju i upowszechnianiu czytelnictwa na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego. Lidera wytypowano w trzech kategoriach: Osoba roku (Małgorzata Konopka, dyrektor GBP w Izabelinie), Instytucja roku (BP Gminy Leszno), Całokształt działalności (Elżbieta Paderewska, wieloletni dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteki Powiatowej dla PWZ). Każdy nagrodzony otrzymał wyjątkową statuetkę Pchły Szachrajki, autorstwa artysty rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego, będącej odwzorowaniem pomnika znajdującego się w Błoniu. Laureatów wyłoniła Kapituła w składzie: Członek Zarządu PWZ, Instruktor Biblioteki Powiatowej dla PWZ, Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteki Powiatowej dla PWZ. Więcej: http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/nagroda-im-pchly-szachrajki/

Podczas powiatowego święta nie zabrakło także chwil wzruszeń i refleksji, zwłaszcza że tegoroczna uroczystość zbiegła się ze zmianą na stanowisku dyrektora BP w Ożarowie Mazowieckim. Dotychczasową dyrektor Elżbietę Paderewską zastąpił na tym stanowisku, od 1 maja, Wojciech Albiński. Słowa uznania wobec pracy i osoby pani dyrektor popłynęły ze strony dyrektorów bibliotek publicznych powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawicieli władz i dotychczasowych podwładnych. Dziękowano za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i otwartość, za entuzjazm i ogromną pasję z jaką kierowała biblioteką, dbając o jej rozwój. Podkreślano również zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa w regionie oraz radość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z  dyrektorami i bibliotekarzami placówek bibliotecznych w powiecie.

Kolejnym punktem uroczystości było omówienie działalności bibliotek publicznych PWZ za rok 2018, którą przedstawiła Ewa Krupa, instruktor biblioteki powiatowej. Opowiedziała o osiągnięciach i szerokiej działalności kulturalnej każdej biblioteki, podkreślając ogrom pracy i wyzwania współczesnego bibliotekarza. Wskazała również problemy, z jakimi zmagają się bibliotekarze w swoich placówkach bibliotecznych w powiecie warszawskim zachodnim. Uhonorowaniem ich ciężkiej i wieloletniej pracy było wręczenie pięciu bibliotekarkom dyplomów honorowych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Na zakończenie części oficjalnej przekazano dyrektorom dwóch bibliotek – BP Gminy Stare Babice oraz BP Gminy Leszno – listy gratulacyjne z okazji 70-lecia działalności ich placówek.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza zakończył niepowtarzalny koncert zespołu Plateau Mistrzowie słowa: Grechuta, Cohen, Jackowski, który zaczarował, wzruszył i rozbawił publiczność zgromadzoną w ożarowskiej bibliotece. Ten akustyczny i nastrojowy koncert, z dużą dawką humoru i autoironii, był prawdziwą ucztą duchową, na której nie zabrakło nieśmiertelnych utworów takich jak Dni, których nie znamyOprócz błękitnego nieba, czy Wiosna, ach to ty.

Po koncercie goście zostali zaproszeni na poczęstunek serwowany przez MCC Mazurkas Catering i dofinansowany przez MCC Mazurkas Conference Centre and Hotel.

Oprac. Ewa Krupa

2018
2017

W Tygodniu Bibliotek, jako Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza dla gmin: Błonie, Izabelin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Gościliśmy bibliotekarzy z większości tych gmin, jak i samorządowych włodarzy organizujących ich pracę – radnych, przedstawicieli zarządów gmin i Starostę Jana Żychlińskiego.

Gratulowaliśmy bibliotekom, które osiągnęły najlepsze wyniki – pod względem liczby czytelników, wielkosci księgozbioru i zakupów nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców  – tu zdecydowanie wyróżnia się Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, której Czytelnikom i prowadzącym ją Bibliotekarzom jeszcze raz serdeczne gratulujemy. Podobne gratulacje i wdzięczność wyraziliśmy wobec Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach – Pani Grażyny Kozińskiej, która wciąż od lat, wyznacza standardy pracy bibliotekarza, a biblioteka przez nią kierowana niezmiennie utrzymuje najwyższy wskaźnik wypożyczeń w powiecie warszawskim zachodnim.

Ale to część oficjalna. W nieoficjalnej zjawił się Wojciech Gęsicki, jak sam siebie nazywa, wrażliwy bard i przy otwartych nie tylko dla bibliotekarzy drzwiach przedstawił nam swój recital. Dziękujemy!

2016

9 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Spotkaniem tym zainaugurowaliśmy obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które w całej Polsce odbywają się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Celem tak sformulowanego hasła jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości przez Elżbietę Paderewską – Dyrektora Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, głos zabrał Starosta Jan Żychliński, który podziękował bibliotekarzom za ciężką, czasem mało zauważalną, ale ważną pracę oraz złożył życzenia z okazji bibliotekarskiego święta. Starosta wspomniał również o trudnej sytuacji polskiego czytelnictwa, o nowych mediach w bibliotekach i o zmieniającej się roli współczesnego bibliotekarza.

Ważną dziedziną działalności bibliotek publicznych w powiecie są Dyskusyjne Kluby Książki, dlatego też kolejnym punktem programu były prezentacje ich dokonań. Bibliotekarki miały okazję, aby podzielić się doświadczeniami, wymienić obserwacjami i wyciągnąć na przyszłość wnioski z dotychczasowej pracy. O swoich Klubach mówiły: Bożena Sulik (Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Leszno), Grażyna Kozińska (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach), Małgorzata Konopka (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie) oraz Ewa Sobieraj (Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim).

Dzień Bibliotekarza był dobrym dniem nie tylko do świętowania sukcesów zawodowych, ale i do pochwalenia się swoimi pasjami i zamiłowaniami. Służyć temu ma wystawa „Bibliotekarz po godzinach”, której pomysłodawczynią jest Ewa Bojarowska – Instruktor Biblioteki Publicznej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ekspozycja, którą czytelnicy oglądać będą mogli przez najbliższy tydzień pokazuje pracowników bibliotek jako wspaniałych ogrodników, malarzy, hobbystów, ciekawych świata podróżników. W prezentowanych profilach możemy zobaczyć bibliotekarzy nietuzinkowych, daleko odbiegających od stereotypu zakurzonej, szarej myszki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i świętowanie z nami, zapraszamy do udziału w pozostałych atrakcjach Tygodnia Bibliotek.

Skip to content