Projekt „Młodzieżowo” w Filii nr 1 w Józefowie

W II kwartale 2022 roku Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęła realizację projektu „Młodzieżowo”, czyli młodzieżowej kampanii społecznej, której celem jest pokazanie młodzieży, za pośrednictwem dowolnie wybranej przez ich rówieśników formy przekazu, negatywnych skutków korzystania z różnego rodzaju używek i zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Pod koniec czerwca w Filii nr 1 w Józefowie zakończyliśmy pierwszą część ww. projektu. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. W ten sposób wyłonił się zespół projektowy w składzie – Ola, Zosia, Dawid, Andrzej i Antek, który z naszą pomocą przeszedł przez proces tworzenia kampanii społecznej.

Na początku, gdy już się odrobinę poznaliśmy, zastanawialiśmy się wspólnie, jakimi zasadami należy się kierować przy planowaniu i tworzeniu kampanii społecznych czy reklamowych. Poznaliśmy również interesujące przykłady głośnych i skutecznych kampanii, które zaprezentowała i omówiła z młodzieżą Ewa Krupa – instruktor Biblioteki Powiatowej. Po części teoretycznej, na kolejnych zajęciach, uczestnicy rozmawiali o wartościach, którymi chcieliby się kierować przy tworzeniu własnych kampanii. Podczas warsztatu literackiego z Ewą Pawlak – zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, na kanwie głośno przeczytanego opowiadania „System” Pawła Beręsewicza z tomu pt. „Gorzka czekolada”, powstała mapa wartości na czele z szacunkiem, życzliwością, odpowiedzialnością i mądrością. Mapa towarzyszyła uczestnikom przez cały cykl zajęć projektu, była swego rodzaju drogowskazem, który w każdej chwili można było uzupełnić o kolejne wartości.  Następnie wraz z zaproszoną psycholog Anetą Rychlicką uczestnicy projektu analizowali, czym właściwie jest nałóg. Po długiej dyskusji młodzież dostała zadanie przedstawienia za pomocą  grafiki spersonifikowanej formy uzależnienia. Drugim otrzymanym zadaniem było napisanie listu do nałogu, który jest przyjacielem lub wrogiem (do wyboru).

Na zajęciach prowadzonych przez kierownik Filii nr 1 Ewelinę Połeć uczniowie stworzyli w programach cyfrowych Avatar Maker, Jamboard oraz BeFunky persony i mapy empatii, czyli wykorzystywane w metodzie projektowej Design Thinking sposoby na badanie odbiorców.  Powstały także kolaże, które pełniły funkcję tablic inspiracji do wykorzystania w projektach finalnych. W ten sposób grupa wspólnie ustaliła, do kogo będzie kierować kampanię – przede wszystkim do swoich rówieśników. W wyniku ostatniego, bardzo twórczego etapu, prowadzonego przez specjalistkę ds. wydawniczych Biblioteki Katarzynę Świeżak, uczestnicy wymyślili hasła, do których każda z osób dobrała zdjęcia lub grafiki. Tak, za pomocą aplikacji Canva, powstało 15 plakatów w postaci pięciu mini-serii.

21 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym uczestnicy otrzymali gratulacje, podziękowania i upominki za aktywny udział w projekcie od Dyrektor Biblioteki Anity Nowińskiej i Kierownik Filii Eweliny Połeć. Jeszcze jedna niespodzianka czekała na uczestników projektu 24 czerwca podczas rozdawania nagród za osiągnięcia uczniów szkoły w Płochocinie w minionym roku szkolnym. Wówczas przedstawiliśmy autorów kampanii i ich dzieła, wręczając im w obecności Dyrektor Szkoły Beaty Kłos i wychowawczyni Urszuli Galant oprawione plakaty. Docelowo plakaty zaprojektowanej przez uczniów kampanii zawisną w różnych miejscach na terenie całej Gminy – tablicach ogłoszeniowych, w instytucjach czy sklepach.

Gratulujemy Autorom kampanii i cieszymy się z realizacji tego zadania. Szczególnie zależało nam na zaprezentowaniu głosu młodego pokolenia, dlatego uczestnicy w jak największym stopniu zadecydowali o ostatecznym kształcie kampanii. Temat był niełatwy, lecz zarazem niezwykle istotny i niezmiennie wart nagłośnienia. Widziany oczami młodzieży nabrał dodatkowego znaczenia. Mamy poczucie, że oprócz zdobycia praktycznych umiejętności, takich jak krytyczne myślenie czy obsługa konkretnych narzędzi cyfrowych, zajęcia w ramach projektu „Młodzieżowo”  sprawiły także satysfakcję osobom biorącym w nim udział, były źródłem radości ze wspólnie wykonanej pracy. A przede wszystkim ważnym doświadczeniem uwrażliwiającym na wartości i potrzeby drugiego człowieka.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektor SP nr 1 w Płochocinie Beacie Kłos oraz Wychowawczyni klasy VII Urszuli Galant za życzliwość w stosunku do naszego przedsięwzięcia, a przede wszystkim uczestnikom projektu „Młodzieżowo”, dzięki zaangażowaniu i pomysłowości których udało się zrealizować tę ważną społecznie kampanię.

Projekt „Młodzieżowo” został dofinansowany ze środków Gminy Ożarów Mazowiecki, za co również składamy serdeczne podziękowanie. Druga część projektu rozpocznie się już jesienią w Bibliotece Głównej w Ożarowie Mazowieckim.

Galeria plakatów stworzonych podczas projektu:

Skip to content