„Projekt pandemia”

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wydała książkę „Projekt pandemia”, książkę napisaną przez dzieci. Stanowi ona zbiór wspomnień siedmiorga uczniów z klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Święcicach z pierwszego roku pandemii, zapis ich przeżyć, emocji, refleksji. Do napisania tekstów dzieci przygotowała Katarzyna Świeżak, która prowadziła je przez cały proces tworzenia książki. Spotykała się z młodymi autorami grupowo i indywidualnie, ze względu na pandemię wyłącznie online, co wymagało od uczestników projektu wyjątkowej determinacji – pierwsze spotkanie na żywo odbyło się już po wydaniu książki, na spotkaniu autorskim w szkole w Święcicach. Kolejne spotkanie z autorami książki zostało zorganizowane w 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż wzięli w nim udział rówieśnicy autorów – uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim. Dyskusji nie było końca, pytań do autorów było bardzo wiele. W 2022 r. Telewizja Polsat nakręciła reportaż o książce „Projekt pandemia”, który można obejrzeć pod linkiem: https://m.interia.pl/interiatv/video,vId,3179986?fbclid=IwAR3X4vLIYg4MCc_Qw8d1Jl6nlg_0mpq0ixpKiI5Q–G2IDEEy_ElAB92yw8
Zachęcamy do kupienia książki – w bibliotece oraz w jej filiach, cena 20 zł. Książka może też zostać wysłana pocztą na koszt adresata (ok.10 zł) po dokonaniu wpłaty na konto biblioteki: 86 1020 1055 0000 9202 0404 5936 PKOBP.

Skip to content