Szkolenie ”Mapuję otoczenie” – Mapowanie otoczenia jako forma diagnozy publiczności i partnerów instytucji kultury – relacja

18 lipca 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie „Mapuję otoczenie – Mapowanie otoczenia jako forma diagnozy, publiczności i partnerów instytucji kultury”, przeprowadzone przez Alicję Krawczyńską z Fundacji Good Culture. Było to pierwsze ze szkoleń w projekcie „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”, mających na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i partnerów projektu.

Podczas szkolenia  omówione zostały cele diagnozy społecznej (publiczności i partnerów) i jej znaczenie dla instytucji kultury, przedstawiono też podstawowe metody diagnozy, w tym maping będący techniką wykorzystującą uwarunkowania przestrzeni społecznej i kontekstu urbanistycznego danej miejscowości. W części praktycznej został przeprowadzony proces mapingu, polegający na naniesieniu na mapę fizyczną Ożarowa Mazowieckiego (miasto i gmina) dwóch dodatkowych warstw społecznych: partnerów instytucji i publiczności. Przygotowana na szkoleniu mapa, nad którą jeszcze wspólnie pracujemy, posłuży jako element do planowania przyszłych projektów instytucji.

Podczas ćwiczeń staraliśmy się także razem doprecyzować definicję Biblioteki jako tzw. „trzeciego miejsca”, chętnie odwiedzanego po pracy i szkole, będącego miejscem wielu różnorodnych aktywności.

Skip to content