Zapytaj bibliotekarza

O nowoczesnych bibliotekach mówi się, że pełnią funkcje informacyjne – to jest pośredniczą między potrzebami lokalnej społeczności a wiedzą zebraną w bazach danych.  Tu w Ożarowie, może nie jesteśmy wybitnymi …

Zapytaj bibliotekarza Czytaj więcej »